ŽDM - další dokumentace - Hlavní stránka - Světová četba - Květy poezie - Živá díla minulosti // Antická knihovna - Archiv - Český překlad - Divadlo - Generace - Knihovna klasiků - Kolumbus - Nesmrtelní - Pět novel - Plamen - Světová knihovna - Život kolem nás - velká řada - Život kolem nás - malá řada


 

Živá díla minulosti

Prezentace soukromé ediční sbírky

Edice vycházela v letech 1953 - 1991 ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU), později přejmenovaném na Státní nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU) a ještě později na Odeon.

Edice má běžný knižní formát (výška 20,5 cm), knihy jsou vázané, s přebalem. Autorem obálky a grafické úpravy je Zdeněk Sklenář. Text doprovází úvodní stať nebo doslov. Často jsou připojeny obrazové přílohy; někdy jsou ilustrace přímo v textu.
V roce 1985 byla zvolena nová grafická úprava - jejím autorem je Pavel Hrach; formát zůstal zachován. Byla použita u svazků č. 100, 103-109. Svazek 109 je v části nákladu brožovaný, bez přebalu.

V edici vyšlo 109 číslovaných svazků. Nová vydání stejných titulů jsou opatřena stejným pořadovým číslem (týká se sv. 44, 63, 109).
Některá díla vyšla jako vícesvazková (49-50, 52-56+66, 89-90, 97-98). Počet v edici vydaných titulů je 101.

 

"Do edice Živá díla minulosti jsou zařazována významná díla z nejrůznějších literatur, jež dosvědčují kulturní význam i tradice jednotlivých národů, a přitom mají co říci i dnešnímu čtenáři."
(Z publikace
Jak je číst?, Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963)

 

Základ sbírky vznikal v letech 1993-1999, zejm. akvizicí po antikvariátech, poslední chybějící svazek byl získán v r. 2011.
Za seznamem svazků je stručný přehled akvizičních zdrojů.

Tudy na stránku Živá díla minulosti - další dokumentace


Kompletní seznam svazků edice

Zdrojem údajů je vlastní sbírka autora těchto stránek.
U svazků, které doposud ve sbírce nemám, je čerpáno z katalogů knihoven, zejm. databází Národní knihovny Praha.

Modře jsou vyznačena desiderata - tituly a vydání, které v mé sbírce nejsou (nyní už jen duplicitní vydání svazků č. 44 a 109).

Číslo sv. Autor Název Národní lit. Nakl. a rok Liter. druh. - Poznámky
1 Pavel Stránský ze Zápské Stránky Český stát. Okřik česká
v latin. a čes. jaz.
SNKLHU 1953 Próza (histor.-vlastivědný spis, obrana čes. jazyka). - Č. svazku v knize neuvedeno.
2 - Hus a Jeronym v Kostnici česká SNKLHU 1953 Próza (korespondence, životopisy a jiné histor. dokumenty).
3 - Kalevala finská SNKLHU 1953 Poezie. - Podnázev: Karelofinský epos.
4 Jan Amos Komenský Moudrost starých Čechů
za zrcadlo vystavená potomkům
česká SNKLHU 1954 Próza (sbírka přísloví a rčení). - V mém výtisku chybí vlož. příloha (faksimile mapy Moravy).
5 Vavřinec z Březové Husitská kronika česká
v lat. jaz.
SNKLHU 1954 Próza (kronika).
6 Montesquieu Perské listy francouzská SNKLHU 1955 Próza (fiktivní korespondence).
7 Abú Alí Ibn Síná Avicenna Z díla arabská SNKLHU 1954 Próza, poezie (výbor z básnického a vědeckého díla).
8 Nestor Nestorův letopis ruský ruská SNKLHU 1954 Próza (kronika). - Podnázev: Pověst dávných let.
9 - Tajná kronika Mongolů mongolská
v mong. a čín. jaz.
SNKLHU 1955 Próza, poezie (kronika, s básn. vložkami). - Můj výtisk je bez přebalu.
10 Mikuláš Dačický
z Heslova
Prostopravda. Paměti česká SNKLHU 1955 Poezie, próza (sbírka mravouč. veršování, kronika). - V tiráži mylně uved. č. sv. 9.
11 Adam de la Halle Hra pod loubím. Robin a Marion francouzská SNKLHU 1956 Drama (2 komické hry).
12 Tomáš ze Štítného Knížky o hře šachové a jiné česká SNKLHU 1956 Próza (předml. ke sborníku Sázavskému, 3 traktáty, legenda o Barlaamovi a Josafatovi, Knížky o hře šachové). - Můj výtisk je bez přebalu.
13 Abú Bakr Ibn Tufajl Živý syn Bdícího arabská SNKLHU 1957 Próza (román).
14 Vincencius, Jarloch Letopis Vincenciův a Jarlochův česká
v lat. jaz.
SNKLHU 1957 Próza (kronika). - V tiráži mylně uved. č. sv. 13. - Můj výtisk je bez přebalu.
15 Ivan IV. Hrozný Listy Ivana Hrozného ruská SNKLHU 1957 Próza (korespondence).
16 - Saga o Grettim islandská SNKLHU 1957 Próza (rodová sága).
17 - Satira na čtyři stavy česká SNKLHU 1958 Poezie (veršovaná skladba).
18 Christoph Martin Wieland Příběh Abdéřanů německá SNKLHU 1958 Próza (román). - Můj výtisk je bez přebalu.
19 - Pět svátečních svitků hebrejská SNKLHU 1958 Poezie, próza (biblické texty). - Podnázev: Píseň písní, Rút, Žalozpěvy, Kóhelet, Ester. - Můj výtisk je bez přebalu.
20 - Epos o Gilgamešovi asyrská
sumerská
babylonská
SNKLHU 1958 Poezie (epos).
21 Šota Rustaveli Muž v tygří kůži gruzínská SNKLHU 1958 Poezie, próza (epos, přebásnění ve verších a překlad v próze).
22 Jan Evangelista Purkyně Básnický glosář Jana Evangelisty Purkyně česká SNKLHU 1959 Poezie, próza (výbor z básnických, překladatelských a publicistických prací). - Můj výtisk je bez přebalu.
23 Dandí Dobrodružství deseti princů indická SNKLHU 1959 Próza (román). - Autor častěji uváděn jako Dandin.
24 - Staré letopisy české
z rukopisu Křižovnického
česká SNKLHU 1959 Próza (kronika).
25 Sir Thomas Malory Artušova smrt anglická SNKLHU 1960 Próza (výbor ze svodu středověkých pověstí).
26 Liou O Putování Starého Chromce čínská SNKLHU 1960 Próza (román). - Můj výtisk je bez přebalu.
27 Juan Manuel Hrabě Lucanor španělská SNKLHU 1961 Próza (soubor mravouč. povídek).
28 Marko Polo Milión italská SNKLHU 1961 Próza (cestopis). - Podnázev: O záležitostech Tatarů a Východních Indií s popisem života a zvyků oněch krajů i mnoha jiných znamenitých a podivuhodných věcí: popsaných ve třech knihách a neuveřejněných dosud v míře takto úplné a rozsáhlé ve zpracování Giovanniho Battisty Ramusia.
29 Muhammad ibn Abdalláh Ibn Battúta Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354 arabská SNKLU 1961 Próza (cestopis).
30 - Edda islandská SNKLU 1962 Poezie (soubor mytologických a hrdinských písní).
31 - Staré francouzské kroniky francouzská SNKLU 1962 Próza (antologie - výbor z kronik, životopisů, listin).
32 John de Mandeville Cestopis tzv. Mandevilla francouzská SNKLU 1963 Próza (cestopis).
33 - Vzdálený slavíkův zpěv francouzská
okcitánská
SNKLU 1963 Poezie (antologie). - Podnázev: Výbor z poezie trobadorů
34 Kim Man-džung Putování paní Sa na jih korejská SNKLU 1964 Próza (román).
35 Ondřej Habervešl z Habernfeldu, Pavel Skála ze Zhoře Historie o válce české 1618-1620 česká
v lat. a čes. jaz.
SNKLU 1964 Próza (Habervešlův traktát Vyprávění o válce české a výbor ze Skálovy Historie církevní). - Podnázev: Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře. - Můj výtisk bez přebalu.
36 Gajus Julius Caesar Zápisky o válce galské římská SNKLU 1964 Próza (memoáry). - Můj výtisk je bez přebalu.
37 Johann Georg Forster Cesta kolem světa německá SNKLU 1964 Próza (cestopis). - Pokrač. názvu: ...podniknutá Dr. Johannem Forsterem a jeho synem Georgem Forsterem v letech 1772-1775 na lodi "Resolution" pod velením kapitána Cooka.
38 Flavius Josephus Válka židovská starořecká
židovská
SNKLU 1965 Próza (historický spis).
39 - Verše o pernikářství česká SNKLU 1964 Poezie (veršovaný parodicko-naučný diptych: Mechania dulcis a Arithmetica dulcia).
40 - Putování k Mongolům italská
francouzská
španělská
SNKLU 1964 Próza (tři cestopisy). - Podnázev: Cesta Jana de Plano Carpiniho ke dvoru Kujuk-chána, Cesta Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána, Ruy Gonzalese de Clavijo Poselstvo k Tamerlánovi.
41 František Matouš Klácel Výbor z díla česká SNKLU 1964 Próza (výbor z publicistiky a korespondence).
42 - Píseň o klenotu indická
tamilská
SNKLU 1965 Poezie (epos). - Podnázev: Silappadigáram.
43 Giovanni Boccaccio, Lionardo Bruni d'Arezzo Nejstarší životopisy Dantovy italská SNKLU 1965 Próza (2 životopisy - G. Boccaccio: Život Dantův, L. Bruni d'Arezzo: Život Danta, básníka nejslovutnějšího).
44 Gajus Suetonius Tranquillus Životopisy dvanácti císařů římská SNKLU 1966 Próza (životopisy). - 2. vyd.: Odeon 1966.
45 G. E. de Azurara,
F. M. Pinto
Objevné cesty do Afriky a Asie portugalská SNKLU 1966 Próza (2 cestopisné kroniky). - Podnázev: Výbor z dvou portugalských kronik. Gomes Eannes de Azurara: Kronika objevení a dobytí Guineje, Fernão Mendes Pinto: Putování.
46 Karl Arnold Kortum Jobsiáda německá SNKLU 1966 Poezie (epická báseň). - Podnázev: Směšnohrdinský epos.
47 Michel de Montaigne Eseje francouzská Odeon 1966 Próza (eseje).
48 Chrétien de Troyes Cligés francouzská Odeon 1967 Poezie (epická báseň - veršovaný román). - Podnázev: (Román lásky a cti).
49 Plutarchos Životopisy slavných Řeků a Římanů I starořecká Odeon 1967 Próza (životopisy).
50 Plutarchos Životopisy slavných Řeků a Římanů II starořecká Odeon 1967 Próza (životopisy).
51 - Příběhy římské česká Odeon 1967 Próza (staročeské zprac. souboru legend, bajek, pohádek, anekdot). - Podnázev: (Staročeská Gesta Romanorum).
52 František Palacký Dějiny národu českého I (Kniha 1-5) česká Odeon 1968 Próza (dějepisné dílo). - Svazky I-V v jedné kazetě.
53 František Palacký Dějiny národu českého II (Kniha 6-10) česká Odeon 1968 Próza (dějepisné dílo). - Svazky I-V v jedné kazetě.
54 František Palacký Dějiny národu českého III (Kniha 11-13) česká Odeon 1968 Próza (dějepisné dílo). - Svazky I-V v jedné kazetě.
55 František Palacký Dějiny národu českého IV (Kniha 14-15) česká Odeon 1968 Próza (dějepisné dílo). - Svazky I-V v jedné kazetě.
56 František Palacký Dějiny národu českého V (Kniha 16-18) česká Odeon 1968 Próza (dějepisné dílo). - Svazky I-V v jedné kazetě. - Díl VI vyšel opožděně (sv. č. 66).
57 - Román o Antarovi arabská Odeon 1968 Próza (zkrácené znění románu). - Podnázev: Staroarabská romance.
58 - Paňčatantram indická Odeon 1968 Próza. - Podnázev: Patero naučných oddílů. Sbírka bajek a povídek ze staré Indie.
59 - Sláva a pád Tenočtitlanu aztécká Odeon 1969 Próza, poezie (antologie aztéc. mýtů, kronikář. zápisů a ohlasů na dobytí říše Cortésem). - Podnázev: Dobytí Mexika očima poražených.
60 Dino Compagni,
Giovanni Villani
Florentské kroniky doby Dantovy italská Odeon 1969 Próza (Kronika D. Compagniho a výbor z Kroniky G. Villaniho).
61 - Růže, kterouž smrt zavřela česká Odeon 1970 Poezie (antologie). - Podnázev: Výbor z české poezie barokní doby.
62 Ion Budai-Deleanu Cikaniáda rumunská Odeon 1972 Poezie (hrdinsko-komický epos).
63 - Korán arabská Odeon 1972 Poezie, próza (muslimský posvátný text). - 2. vyd.: Odeon 1991.
64 Ibn Chaldún Čas království a říší arabská Odeon 1972 Próza (dějepisné dílo). - Podnázev: Mukaddima. Úvod do historie.
65 Hérodotos Dějiny starořecká Odeon 1972 Próza (dějepisné dílo). - Pokrač. názvu (pouze na patitulu): aneb devět knih dějin nazvaných Músy.
66 František Palacký Dějiny národu českého VI česká Odeon 1973 Próza (dějepisné dílo). - Podnázev: Poznámky, vysvětlivky, rejstřík. - Vyšlo opožděně ke sv. č. 52-56.
67 Marcus Tullius Cicero Řeči proti Verrovi římská Odeon 1972 Próza (tři řeči pro soudní proces). - Můj výtisk je bez přebalu.
68 - Román o Lišákovi francouzská Odeon 1973 Poezie (výbor z eposu).
69 Jan Potocki Rukopis nalezený v Zaragoze polská Odeon 1973 Próza (román). - Můj výtisk je bez přebalu.
70 Blaise Pascal Myšlenky francouzská Odeon 1973 Próza (výbor z filozof. díla). - Podnázev: Výbor.
71 - Tkadleček česká Odeon 1974 Próza (dialog). - Podnázev: Hádka milence s Neštěstím. - Můj výtisk je bez přebalu.
72 Garci Ordónez de Montalvo Příběhy chrabrého rytíře Amadise Waleského španělská Odeon 1974 Próza (román). - Podnázev: Kniha první až třetí, jak je zpracoval Garci Ordónez de Montalvo.
73 - Píseň o Nibelunzích německá Odeon 1974 Poezie (epos).
74 Ammianus Marcellinus Soumrak římské říše římská Odeon 1975 Próza (dějepisné dílo).
75 - Poselství ducha česká
v lat. jaz.
Odeon 1975 Próza (antologie korespondence a jiných próz). - Podnázev: Latinská próza českých humanistů.
76 Niccolò Machiavelli Florentské letopisy italská Odeon 1975 Próza (dějepisné dílo).
77 Jan Chryzostom Pasek Paměti polská Odeon 1975 Próza (autobiograf. román).
78 - Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z Knih Chilama Balama čili proroka Jaguára na Yucatánu mayská Odeon 1976 Próza (mytologický text a výbor z 2 kronik).
79 Ippolito Desideri Cesta do Tibetu italská Odeon 1976 Próza (cestopis).
80 - Bhagavadgíta indická Odeon 1976 Poezie (epos).
81 Guillaume de Lorris Román o Růži francouzská Odeon 1977 Poezie (básn. skladba).
82 Thukydides Dějiny peloponnéské války starořecká Odeon 1977 Próza (dějepisné dílo).
83 - Mýty staré Mezopotámie sumerská
akkadská
chetitská
Odeon 1977 Poezie (antologie mytolog. básní). - Podnázev: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách.
84 Łukasz Górnicki Polský dvořan polská Odeon 1977 Próza (traktát).
85 Baldassare Castiglione Dvořan italská Odeon 1978 Próza (traktát).
86 Jindřich Hýzrle
z Chodů
Příběhy Jindřicha Hýzrla
z Chodů
česká
v čes. a něm. jaz.
Odeon 1979 Próza (paměti).
87 Juan Ruiz Kniha pravé lásky španělská Odeon 1979 Poezie (básn. skladba).
88 Milota Zdirad Polák Cesta do Itálie česká Odeon 1979 Próza (cestopis). - Podnázev: (Od roku 1815 až do léta 1818).
89 Bernal Díaz del Castillo Pravdivá historie dobývání Mexika I španělská Odeon 1980 Próza (paměti).
90 Bernal Díaz del Castillo Pravdivá historie dobývání Mexika II španělská Odeon 1980 Próza (paměti).
91 Václav Hájek
z Libočan
Kronika česká česká Odeon 1981 Próza (výbor z kroniky). - Podnázev: Výbor historického čtení.
92 Bartoloměj Paprocký z Hlohol O válce turecké a jiné příběhy česká Odeon 1982 Próza (výbor z kroniky). - Podnázev: Výbor z Diadochu.
93 Karel starší
ze Žerotína
Z korespondence česká
v různých jaz.
Odeon 1982 Próza.
94 Abu l-Hasan 'Alí ibn al-Husain al-Mas'údí Rýžoviště zlata a doly drahokamů arabská Odeon 1983 Próza (historicko-geografický spis).
95 - Próza českého středověku česká Odeon 1983 Próza (antologie povídek a náboženských textů).
96 - Rytířské srdce majíce česká Odeon 1984 Poezie (3 epické básně: Vévoda Arnošt, O Jetřichovi Berúnském, Tandariáš a Floribella). - Podnázev: Česká rytířská epika 14. století
97 Nikolaj M. Karamzin Obrazy z dějin Říše ruské. Svazek I ruská Odeon 1984 Próza (výbor z dějepisného díla). - V mém svazku věnování překladatelky.
98 Nikolaj M. Karamzin Obrazy z dějin Říše ruské. Svazek II ruská Odeon 1984 Próza (výbor z dějepisného díla).
99 Baltasar Gracián Kritikon španělská Odeon 1984 Próza (román).
100 Adam Michna
z Otradovic
Básnické dílo česká Odeon 1985 Poezie (3 sbírky písní: Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika).
101 Marcus Fabius Quintilianus Základy rétoriky římská Odeon 1985 Próza (naučné dílo).
102 - Oběti ohňům íránská
perská
Odeon 1985 Próza (antologie liter. památek různých žánrů). - Podnázev: Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury.
103 Řehoř z Toursu O boji králů a údělu spravedlivých franská
v lat. jaz.
Odeon 1986 Próza. - Podnázev: Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách.
104 - České humanistické drama česká Odeon 1986 Drama (antologie 12 her).
105 - Smích a pláč středověku latinská
česká
v lat. jaz.
Odeon 1987 Poezie (antologie gnómických veršů).
106 Snorri Sturluson Edda. Sága o Ynglinzích islandská Odeon 1988 Próza (starosever. mýty, pojednání Jazyk básnický; sága).
107 - Království dvojího lidu česká Odeon 1989 Próza (antologie korespondence). - Podnázev: České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci.
108 Václav Budovec
z Budova
Antialkorán česká Odeon 1989 Próza (polemický spis).
109 - Tibetská kniha mrtvých tibetská Odeon 1991 Próza (buddhist. text). Podnázev: Bardo thödol. Vysvobození v bardu skrze naslouchání. - 1. vyd. (ISBN 80-207-0231-8) i 2. vyd. (ISBN 80-207-0334-9) v témže roce. - Vyšlo vázané i brožované, bez přebalu.
Někdy bývá omylem k edici řazen i svazek Fa-Sien: Zápisky o buddhistických zemích (Odeon 1972), ale odporuje tomu formát knihy i absence údajů o edici na obvyklých místech. K omylu svádí podobná graf. úprava a upoutávka na ediční plán ŽDM 1972-1973 na zadní záložce této knihy.

Akviziční zdroje sbírky:
Antikvariáty: zejm. Liberec - J. Fryč; dále antikvariáty v České Lípě, Děčíně, Jindřichově Hradci, Liberci, Ostravě, Praze (ul. Betlémská, Celetná, Dlážděná, Můstek), Poděbradech, Rychnově nad Kněžnou a Ústí nad Labem.
Knihkupectví v Praze.
Knihovny - výprodeje či dary z vyřazených fondů: Ústí nad Labem.
Soukromé osoby - J. Fiala (Varnsdorf), J. Votava (Praha), L. Puršl (Praha).
Zvláštní sběratelské poděkování patří Darině Svobodové.

E-mail na majitele sbírky a autora stránek