Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Milan Hrabal:

Prázdniny ve Žvatlánsku

Žvatlánsko-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v roce 1999 v nákladu 1000 výtisků. 59 stran.

Ilustrace a návrh obálky: Jana Wienerová.

Grafická úprava: Martin Rein.

Sazba a tisk: REIN, Rumburk. Vazba: ZAPOS, Liberec.

ISBN 80-238-4205-6

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Komentář:

V knižní produkci Kruhu přátel muzea Varnsdorf jediná beletrie. Pro autora, varnsdorfského básníka a prozaika, tehdy čerstvého člena KPMV, to byl knižní debut na poli dětské literatury. Text byl již dříve publikován časopisecky v Děčínském deníku (červen a červenec 1997, 15 pokračování).

Milanu Hrabalovi vyšla u KPMV o dva roky později další kniha - druhé vydání monografie Hanka Krawcec.

Moje zásluhy na "Žvatlánsku" spočívají pouze v korekturách textu na PC pro časopisecké vydání.


Z recenze Vladimíra Píši 'Žvatlánsko' patří češtině i fantazii (Děčínský deník 21.1.2000):

"Knížka o necelých šedesáti stránkách obsahuje v jádru asi tucet moderních pohádek nebo spíš pohádkových příběhů, ale každý takový příběh je ještě uvozen drobnou příhodou, postřehem, rozhovorem s dětmi nebo - místy trochu nadbytečně - malými autorovými úvahami o tom, jak to jako otec spisovatel nemá doma, natož pak ve Žvatlánsku, jednoduché. Některé pohádky a příběhy Hrabal vypráví rovnou ve verších a říkánkách, každopádně se vždycky snaží o maximální kontakt se svým předpokládaným dětským i dospělým čtenářem. (...) Přestože je knižní trh přesycen a zavalen pestrobarevnými tituly všech žánrů, dobrou dětskou knihu psanou domácím autorem - tak, aby jeho prostřednictvím mohla čeština ukázat své takřka neuvěřitelné jazykové možnosti - hledáme čím dál obtížněji. Úspěchu Prázdnin ve Žvatlánsku napomáhají také citlivé ilustrace Jany Wienerové."


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf