Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Milan Hrabal:  Hanka Krawcec

1. vydání

 

Hanka Krawcec-obálka 1.vyd.

 

Pro město Varnsdorf vydalo Okresní muzeum Děčín v roce 1996.

1. vydání. Náklad neuveden [400 výtisků]. 76 stran.

Překlady z němčiny Jiří Růžička a Vlastimil Lakota. Překlady z hornolužické srbštiny František Vydra a Milan Hrabal. Grafická úprava a návrh obálky Josef Poláček. Fotografie archiv Okresního muzea Děčín, pobočka Varnsdorf, František Polák, Radek Petrášek. Odpovědný redaktor Milan Rosenkranc.

Sazba a zlom týdeník Princip Děčín. Tisk PC Grafik Jílové u Děčína.

 

2. vydání

Hanka Krawcec-obálka 2.vyd.

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf a Město Varnsdorf v roce 2001.

2., rozšířené a upravené vydání. Náklad neuveden. 81 stran.

Překlady z němčiny Jiří Růžička a Vlastimil Lakota. Překlady z hornolužické srbštiny František Vydra a Milan Hrabal. Původní grafická úprava a návrh obálky Josef Poláček, úpravy ve druhém vydání Miroslav kudrna a Milan Hrabal. Fotografie archiv Okresního muzea Děčín, pobočka Varnsdorf, František Polák, Radek Petrášek, Ivo Přikryl, Petr Zápotocký ml., Maćij Bulank. Odpovědný redaktor Milan Šebek.

Sazba a zlom týdeník Princip a Rein, Rumburk. Vazba ZAPOS, Liberec.

ISBN 80-238-7019-X

Finanční podporu poskytl Zwjazk serbskich wuměłcow Budyšin (SRN) a TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah 2. vydání:

Člověk člověku světlem

Střípky zrcadla (Hanka Krawcec vlastními slovy)

Mozaika (Hrst vzpomínek)

Otisky, odlesky, stínohra (Hold Hance Krawcec)

První žena lužickosrbského výtvarného umění (Napsali o její tvorbě)

Kalendárium života a díla

Co zůstává (Umělecký odkaz)

Prodloužená paměť (Dovětek)

Personální bibliografie

Děkuji vám, paní Hanko

Seznam reprodukcí díla Hanky Krawcec

Seznam reprodukcí jiných autorů

Seznam fotografií

Poděkování

 


Komentář:

Hanka Krawcec (1901-1990) byla lužickosrbská akademická malířka a grafička, považovaná za vůbec první profesionální výtvarnici svého národa. Její život a tvorba je úzce spojena s Varnsdorfem - přistěhovala se sem v roce 1947, aby pečovala o svého otce, hudebního skladatele Bjarnata Krawce (1861-1948), a zůstala zde natrvalo.

Autor knihy Milan Hrabal je neúnavným propagátorem jejího odkazu. První vydání sborníku připravil v roce 1996 (k 95. výročí narození H. Krawcec) a vydalo jej Okresní muzeum Děčín. Druhé, rozšířené vydání vyšlo ke 100. výročí narození umělkyně, kdy jí bylo také uděleno čestné občanství města in memoriam a odhalena pamětní deska.

Můj podíl na knížce: pro 1. vydání přepis většiny textů na PC a podíl na sestavení personální bibliografie H. Krawcec.

Milan Hrabal u KPMV publikoval také dětskou knížečku Prázdniny ve Žvatlánsku.


Druhé vydání publikace lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf