Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky-archiv

Rozcestník publikací


Editorovy zápisky

Autor těchto webových stránek se zabývá ediční nebo technickou přípravou publikací, zejména pro Kruh přátel muzea Varnsdorf (KPMV).

Zajímavosti z těchto aktivit jsou tématem následujících zápisků.

 

 

13.9.2017

Ještě i letos jsme v KPMV našli síly a finance na vlastivědný sborník Mandava. Při červnové uzávěrce jsme měli k dispozici dvacet článků. Většinu ji napsali naši stálí přispěvatelé, ale také se nám daří udržet tradici, že v každém novém vydání se objeví nějaké to nové autorské jméno - nebo hned několik. Letos to bude kromě jiných i Michal Marosz, díky němuž badatelé dostanou do rukou další střípek k profilu významného varnsdorfského architekta Antona Möllera. Motivace byla nabíledni: vila, kterou si Möller ve městě postavil, je totiž nyní autorovým bydlištěm, a tudíž je i hlavním tématem jeho příspěvku. •• Myslím, že pro širší veřejnost bude nejatraktivnější vzpomínková stať Lothara Hinze o budování a otevření silničního hraničního přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf. Letos je tomu právě 50 let, protože tím slavným dnem byl 28. duben 1967. Bude to zasvěcené ohlédnutí jednoho z hlavních aktérů: pan Hinz byl tehdy vedoucím pracovníkem celního úřadu v Seifhennersdorfu, a jedním z těch, kdo bleskovou přípravu nového přechodu zajišťovali. Dobovou atmosféru přiblíží řada fotografií a té přetisk reportáže, kterou jsme našli na stránkách tehdejších varnsdorfských novin. Můžete se také těšit na těžko uvěřitelnou historku z návštěvy prezidenta Novotného na rozestavěném přechodu. •• Okénkem do historie místního textilního průmyslu krátce před 2. světovou válkou bude stať Ervína Heinla. V oddíle Hosté naopak nahlédneme do počátků textilního průmyslu a odborného školství v Seifhennersdorfu; jde o upravenou verzi textu publikovaného na panelech putovní výstavy o zakladatelích průmyslu v obou sousedních městech. •• Mezi medailony regionálních osobností bude bohužel i nekrolog výtvarníka Josefa Poláčka. •• Tento týden jsme již v závěrečné fázi korektur, a jen co získá definitivní podobu i inzertní část, půjde zhruba dvousetstránková Mandava 2017 do tisku. •• V městské knihovně mi prozradili termín letošního Regionálního knižního minitrhu. Pokud se to tedy na něčem zásadním nezadrhne, můžeme přislíbit "křest" sborníku na 11. listopad 2017 ve varnsdorfské knihovně. (Hezky to tam vymysleli. Kdo že to bude mít svátek?)

6.11.2016

Po roce mohu zahlásit další splněný editorský úkol: Mandavu 2016. •• Jak vidno, už se ani neobtěžuji průběžným zpravodajstvím. Ne že by nebylo čím se pochlubit (noví autoři, nová témata), ne že by chyběly zajímavé momenty (klasicky materiály po uzávěrce, a letos dokonce vyřazení již vysázeného článku po zjištění, že ho autor publikoval jinde)... Čas a energie mi zbývaly právě jen tak na ohlídání všeho potřebného, a tak šlo blogování stranou. Přestože oproti loňsku bylo vše jednodušší, poněvadž tentokrát nešlo o mezinárodní dvoujazyčný projekt. Pár zajímavostí k letošnímu sborníku si lze přečíst alespoň v komentáři na výše uvedeném odkazu. •• Jak je už po několik let zvykem, knížka bude opět představena na valné hromadě KPMV v podvečer 9. listopadu a poté na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně, 12. listopadu v deset dopoledne.

15.11.2015

Před několika dny jsme se dočkali první várky vytištěných sborníků Mandava-Mandau 2015 a na včerejším Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské městské knihovně jsme jej poprvé představili veřejnosti. Kruh přátel muzea Varnsdorf měl v knihovně i svůj informační stánek, kde se kniha prodávala. Zájem byl též o vydání ročenek z předchozích let. •• Jako obvykle jsem nové Mandavě zřídil vlastní webovou stránku, kde je k nalezení obsah, nakladatelské údaje, obálka - a tentokrát jsem se šířeji rozepsal v osobním komentáři - vše je to zde: Mandava 2015.

9.10.2015

Dnes je ten slavný den, kdy jsme spláchli poslední - jmenovitě pátou - korekturu sborníku Mandava-Mandau 2015. Grafik Jiří Beran, který má jeho počítačovou sazbu na starost, již předává tisková data do rumburské polygrafické školy, která nám podobně jako u všech předchozích osmnácti vydání zajistí tisk a vazbu. •• Rozsahem 352 stran jsme dosáhli rekordu. Podstatnější než toto číslo je ale kvalita a množství příspěvků, které touto cestou můžeme nabídnout čtenářům. Dostane se jim třiceti textů v češtině a dvanácti v němčině. většinou s obrazovými přílohami. V německojazyčné části je jednak sedm vybraných příspěvků otištěných zároveň i v češtině; dalších pět statí jsou překlady materiálů publikovaných česky v předchozích ročenkách. Výběr s ohledem na německé badatelské zájmy vybrala německá část společného redakčního kolektivu. Původní výběr byl širší, ale, jak už bylo sděleno posledně, na některé překlady nedošlo kvůli nedostatečným překladatelským kapacitám a kromě toho bychom z technických důvodů již nemohli knížku nafouknout. •• Za "vlastivědou" je opět umístěna třicetistránková výroční zpráva našeho spolku - Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Kvůli jejímu zveřejnění vlastně kdysi vůbec vznikly naše první ročenky. Je pouze v češtině, jen informace k soutěži Fotorok (letošní výsledková listina a propozice pro příští ročník) jsou i v němčině. Od loňska se totiž do této aktivity intenzivně zapojili i fotografové ze sousedních saských obcí. •• Sborník poprvé představíme na Regionálním knižním minitrhu, který varnsdorfská knihovna letos pořádá v sobotu 14. listopadu. Následující středu 18. listopadu Mandavu-Mandau oficiálně představíme také na valné hromadě KPMV. Členové spolku ji jako obvykle vyfasují zdarma.

29.8.2015

V říjnu 2010 jsem se na tomto místě svěřil, že mám za sebou zatím nejnáročnější editorskou práci - dvoujazyčný česko-německý vlastivědný sborník Mandava-Mandau 2010. Letos s odstupem dalších pěti let (2005 - 2010 - 2015) se náš spolek opět odhodlal k dvoujazyčné verzi ročenky (Mandava-Mandau 2015). Mohu konstatovat totéž, co tehdy: dosud nejnáročnejší příprava k vydání. Do redakčního týmu jsme pozvali osvědčené kolegy ze Seifhennersdorfu a Schirgiswalde. Zejména pružná spolupráce s manželi Winklerovými je neocenitelná a o německojazyčný blok textů by nemělo smysl se ani pokoušet, kdychom se nemohli spolehnout na jejich profesionální dohled. Ke všemu se nám sešel rekordní počet příspěvků: dohromady ke čtyřem desítkám; z toho tucet v němčině. A to jsme se některých museli vzdát, protože jsme pro některé odbornější texty nenašli vhodného překladatele. Podotkněme, že o překlady se nám v drtivé většině starají dobrovolníci bez nároku na odměnu. •• V jaké je to dnes fázi? Česká vlastivědná část prochází druhou korekturou sazby, každou chvíli čekáme na náhledy - první korektury německojazyčné části spolu se zbylými českými texty (tj. zejména ročenkou KPMV). •• Letos je to náročné i po finanční stránce. Naštěstí nám aspoň zčásti pomohou grantové příspěvky od města Varnsdorf a Česko-německého fondu budoucnosti. O další dotace ještě usilujeme a doufáme i v pomoc místních patriotů mezi podnikateli.

30.3.2015

Rok se s rokem sešel a už zase poodešel. V loňském roce 2014 se do světa regionální vlastivědné publicistiky vydala Mandava 2014. Její obsah opět postupně protékal mým počítačem, než se usadil v definitivní grafické podobě, kterou jí dává Jiří Beran. Na redakčních pracích se již léta podílí ustálený tým (F. Mágr, J. Zbihlej, M. Havlíček), který komunikuje s přispěvateli - ať už "žebrá" o příspěvky, urguje slíbené materiály, koriguje jejich stylistickou a pravopisnou úroveň, zajišťuje překlady a dává dohromady přílohu - ročenku našeho spolku shrnující jeho celoroční aktivity. •• Poprvé jsme se novým sborníkem pochlubili na valné hromadě KPMV 12. listopadu 2014 a poté na Regionálním knižním minitrhu 15. listopadu téhož roku. •• Obsah, nakladatelské údaje, obálku a několik mých subjektivních poznámek lze dohledat zde: Mandava 2014.

 

31.10.2013

Letos poprvé jsem rezignoval na průběžné zápisky a šetřil jsem síly na samotnou "editořinu". A tak bez tradičních předchozích varování, obvyklých v této rubrice, rovnou sděluji, že Mandava 2013 je hotova a vytištěna. Od jara prošla všemi autorskými, editorskými a polygrafickými fázemi a před několika dny ji kolega Filip vyzvedl z tiskárny. Za týden na valné hromadě se poprvé dostane ke čtenářům. •• Vedení spolku rozhodlo, že stačí náklad 500 kusů. Rozsahem i strukturou obsahu se podobá loňskému vydání. S jejím obsahem se seznámíte zde: Mandava 2013.

Z přípravy ročenky se stala bezmála rutina (ale rutina dost náročná). Každoročně sílí pocit, že už toho bylo dost a napřesrok že už dám od Mandavy ruce pryč. Poněvadž jsem loni přijal zaměstnání redaktora městského časopisu, začal tento koníček splývat s profesí a měl bych se spíš poohlížet po únikové cestě z hrozícího syndromu vyhoření. Třeba přijde impuls, který to rozštípne... •• Aspoň že se vždy v Mandavě vyloupne cosi, co mi obzvláště přinese radost a tu rutinu mi trochu zpříjemní. Letos je to příspěvek manželů Goldbergových z Waltersdorfu (jinak správců tamního muzea) o portálech starých domů v Horní Lužici a severních Čechách (s. 172-188), a to i kvůli bohaté fotodokumentaci. Vlastně si teď o dost pozorněji všímám, když na výletě procházím kolem podstávkových  domů, zda i jejich portály stojí za obdiv a zamíření fotoaparátu. Podobně jsem byl zaujat i průzkumem památníků instalovaných kdysi v lesních partiích lichtenštejnského panství na Rumbursku - míním tím příspěvek M. Jiráka a J. Hlaváče na stranách 52-66. Editorsky nejsložitější se ukázala příprava (ovšem také velmi zajímavého) Hegewaldova příspěvku o "Švédském sloupu" v Jiříkově (str. 36-51), a sice kvůli členitosti příspěvku s množstvím obrazových příloh, německých citátů s překlady a též kvůli komunikaci s početnější skupinou zainteresovaných lidí.

 

3.11.2012

Mandava 2012 je vytištěná a v celém svém tisícikusém nákladu čeká, "až se to spustí". Spustí se to za ně kolik málo dní 7. listopadu na valné hromadě Kruhu přátel muzea Varnsdorf, kde ji zdarma obdrží členové spolku. Poté ji čeká distribuce do informačních středisek, knihkupectví a muzeí v okolí, kde bude k dostání za tradiční nákupní cenu 100 Kč. Zájemcům z větší dálky ji můžeme zaslat poštou - objednávky na e-mailu kpmv@quick.cz.

Tak jako všechny předchozí, má i tato Mandava vlastní webovou stránku: Mandava 2012

 

29.9.2012

Na jaře, bezprostředně po vydání knihy I. Heinze, začala příprava sborníku Mandava 2012. Zpočátku to vypadalo, že příspěvků bude poskrovnu a že letošní vydání bude útlejší než loňských 192 (respektive číslovaných 184) stran. Nakonec jsme nabobtnali na 240 (233) stran. •• Oproti předchozímu vydání je opět zařazen oddíl Hosté. Tam spadají příspěvky, které se netýkají přímo Šluknovského výběžku, ale sousedních regionů, s nimiž je náš kraj geograficky a historicky provázán. •• Nejdelším příspěvkem je "Hmyz v perovkách Lukáše Blažeje". Pětačtyřicet obrázků, často raritních druhů, které v našich luzích a hájích jen tak nepotkáte. Uvažovali jsme o publikování na etapy (jako např. stať o tisku bankovek ve Varnsdorfu v předchozích třech ročenkách), nakonec jsme ale usoudili, že to broučkům bude víc slušet pohromadě. Nejrozsáhlejšími texty jsou stati Josefa Ježka (Dráha Česko-saského Švýcarska) a Milana Turka (Přeměny Horní Lužice od hornictví k turistice). Nejnáročnější na redakční zpracování byla Richterova kronika prvních poválečných měsíců ve Varnsdorfu: k dispozici byl překlad do češtiny, který jsme se snažili edičně připravit tak, aby se i vizuálně co nejvíce přiblížil rukopisnému originálu. Nejobtížnější komunikace byla s autorem... no, to si nechám pro sebe. Šlo o přepracování příspěvku, který tematicky z vlastivědného zaměření sborníku nápadně vybočoval; výsledkem byly ústupky z obou stran.

V tuhle chvíli je sborník v tisku - ano, opět v rumburské "polygrafce". Jménem redakce již mohu poděkovat za vynikající spolupráci grafikovi Jiřímu Beranovi. •• Datum vydání a prvního představení knížky veřejnosti směřujeme opět k Regionálnímu knižnímu minitrhu ve varnsdorfské knihovně 10.11. •• Nebylo by normální, abychom i po třífázových korekturách neobjevili nějakou tu chybku. Před chvílí jsem si s odstupem tří týdnů od definitivního schválení náhledů opět prohlížel "pédéefko" celého kompletu - a ejhle, překlep a navíc prohození dvou článků v obsahu! Ale teď už se nedá nic dělat. Jestli půjde jen podobné šotečky, bude to ještě dobré. •• A teď konečně, co všechno si v Mandavě 2012 budete moci přečíst:

Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti: Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1912 ● Josef Rybánský: Obnova vyhořelé věže kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží mezi lety 1867–1882 ● Klára Mágrová: Svaté schody v Rumburku (1770-2012) ● Petr Mandažiev: Kostel sv. Václava ve Fukově. Doplnění a zpřesnění / Wenzelskirche in Fugau. Ergänzung und Präzisierung ● Jaroslava Štěpánková: Varnsdorf v období secese ● Karl Richter: Varnsdorf, květen až červenec 1945 ● Filip Stojaník: Pracovní útvar Varnsdorf (1949-1953) ● Miroslav Veselý: Válečná výroba firmy Edmund Lutz v Krásné Lípě na Děčínsku ● Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Míšeňská dolina - Kalkgruben ● Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Milíř č. 40 pod Pětikostelním kamenem ● Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Milíř č. 41 na Galgenbergu ● Josef Ježek: Dráha Česko-saského Švýcarska. 110 let vlaku na trati Rumburk – Panský – Mikulášovice ● Ester Sadivová: Rumburský vzbouřenec Karel Troják ● Jana Mislolerová: Za oponou času (vzpomínka vnučky na účastníka Rumburské vzpoury Karla Trojáka) ● Ester Sadivová: Neúnavný milovník historie a starožitností Rudolf Demel ● Renata Procházková: Sojčí rarita ve Varnsdorfu ● Renata Procházková: Významná hnízdiště rorýse obecného ve Varnsdorfu ● Lukáš Blažej: Hmyz v perovkách Lukáše Blažeje ● Ester Sadivová: „Mí Rumburčané mi rozumějí“ aneb Tomáš Flégr a projekt záchrany klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti v rumburském muzeu ● Ester Sadivová, Tomáš Flégr: Projekt restaurování klavichordu v Rumburku ● Tomáš Efler a kol.: Certifikace odborníků podstávkových domů ● Josef Rybánský: Muzeum v roce dva a tři ● Jitka Tůmová: Činnost Občanského sdružení pod Studencem v roce 2011 ● MAS Šluknovsko ● Vít Goldmann: Mykologický spolek Šluknov ● Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2011 // Hosté: Milan Turek: Přeměny Horní Lužice od hornictví k turistice ● Vít Štrupl: Obnova muzea v Hrádku nad Nisou ● Friedbert Scholz: Vítejte v Muzejním dvoře v Ebersbachu ● Christfried Heinrich: Horní Lužice – krajina větrných mlýnů // Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2011-2012

 

5.2.2012

Stručně a vzletně: Kniha Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska se právě slavně vydala do světa! •• K předchozím informacím ze 17.12. není moc co dodat. Jen to, že první ohlasy hýří nadšením. •• Znovu podotýkám - aby čtenáře nezmátlo záhlaví této stránky - mám na publikaci zásluhu jen coby jeden z korektorů textu: víc očí víc vidí. Editorem, na němž ležela odpovědnost za přípravu textu, obrazových příloh a součinnost s grafikem, je pracovník varnsdorfského muzea Josef Rybánský. V autorském poděkování na začátku knihy také nepřehlédněte zmínku o sponzorujícím manželském páru; bez něho by se asi čekalo na vydání třeba dalších deset let. •• Křest se slíbeným koncertíkem nás čeká 25. února ve varnsdorfském divadle. •• Knihu prezentujeme na webu KPMV zde. •• Ale to jsme s Heinzovým dílem vlastně teprve v polovině. V plánu je totiž ještě německé vydání. Do překladu se směle pustila Jana Krausová, tak jí držme palce.

 

17.12.2011

Ten samý spolek, který vydává Mandavu, totiž KPMV, se před devíti lety odhodlaně pustil do ediční přípravy monografie o historii hudby na Šluknovsku. Jejím autorem je muzikant a hudební badatel Igor Heinz. Podle jeho slov měl tehdy za sebou už šestnáct let práce na rukopise. Dnes už je to tedy cca čtvrtstoletí. Knížku se nám totiž tehdy "porodit" nepodařilo; různé vnější okolnosti tomu nepřály. •• Mezitím už různě kolovaly její "samizdatové" výtisky, případně elektronické verze, přístupné vážným zájemcům o hudební vlastivědu regionu; příležitostně byly zveřejňovány ukázky (mimo jiné právě i v Mandavě).

Důvod, proč o Heinzově velkorysém projektu píšu dnes? Záměr na knižní vydání je opět aktuální! Textologické přípravy se tentokrát naštěstí ujal odborník, jehož profesionální přístup navíc pomohl dořešit kompletaci obrazových příloh. Já jsem se tentokrát podílel už jen jako jeden z korektorů zalomených stránek. Těch je, mimochodem, přes 250. Kniha "Z hudební minulosti Šluknovska. Od středověku po Missu solemnis 1830" jde na přelomu roku do tisku. Vyjde ve velmi slušném (snad až bohatýrském) nákladu 1000 kusů v pevné vazbě a v celobarevném tisku. Až se konečně dostane mezi lidi, bude to určitě důvodem k nějakým těm "křtinám" s hudební produkcí současných muzikantů. Pokračovatelů těch tradic, o kterých celá ta kniha je.

 

5.11.2011

Mandava 2011 právě vyšla. Premiéru před veřejností měla dnes na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. Barva obálky vyšla do sytě cihlové červené, a tudíž je dost nápadná. 10. listopadu se koná valná hromada KPMV, kde budeme sborník představovat znovu, tentokrát členům spolku. Jeho členové ji jako obvykle obdrží zdarma, jinak bude k dostání za stovku na tradičních prodejních místech (muzeum, místní knihkupci, informační střediska na Šluknovsku).

Nebylo by normální, abychom hned po vytištění neobjevili nějakou tu tiskovou chybičku. Tentokrát jde o fotografii k článku Renaty Procházkové O vrabci domácím a jeho mapování ve Varnsdorfu a Horním Podluží. Ilustrační foto představuje nikoli vrabce domácího (Passer domesticus), ale vrabce polního (Passer montanus). Nemáme informace, jaké mezi sebou oba vrabčáci udržují vztahy, pro jistotu jsme ovšem připraveni čelit oficiální stížnosti od jedné či druhé strany pro urážku na cti.

Teď mě a redakční kolegy čeká povinnost distribuovat autorské výtisky, povinné výtisky knihovnám, na prodejní místa apod. Zájemcům z větší dálky ji můžeme zaslat poštou - objednávky na e-mailu kpmv@quick.cz.

Tak jako všechny předchozí, má i tato Mandava vlastní webovou stránku: Mandava 2011

 

3.10.2011

Mandava 2011 je v tisku. (S výjimkou obálky, na jejíž zadní stranu nám jeden z našich milých sponzorů dluží svůj inzerát). Na obsahu už nic nezměníme, a tak mohu směle ohlásit, o čem si v letošním vlastivědném sborníku počteme:

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1911 ● Josef Wohlfahrt: Když lidé mlčí, hovoří kameny. Varnsdorfský stavitel Anton Möller ● Alena Sellnerová: Architektura Rumburku mezi léty 1900 a 1945 ● Klára Mágrová: Křížové cesty Šluknovska ● Iva Jaburková: Křížové cesty Šluknovska z pohledu zahradního a krajinářského architekta ● Václav Zeman: Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876 ● Vít Honys: Znovuvzkříšené varhany evangelického kostela v Rumburku ● Radek Andonov: Duben a květen 1945 na frontě mezi Budyšínem a Prahou ● Miroslav Plekanec: Staré kutací práce a štola nad Starou Pražskou cestou ● Jaroslav Moravec: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu (III) ● Elena Tencerová: Z klauzury do vyhnanství ● Ester Sadivová: Hostinec „Zelený strom“ v poválečné historii ● Jitka Fonová: Vzpomínka na šťastné dětství v Rumburku ● Vlastimil Havlík: Malíř Vlastimil Gaber ● Jitka Tůmová: Franz Preidl (1810–1889) ● Jitka Tůmová: Stěžejní akce Občanského sdružení pod Studencem v roce 2010 ● Renata Procházková: O vrabci domácím a jeho mapování ve Varnsdorfu a Horním Podluží ● Konrád Brotz: Průzkum zón pozitivní energie na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou ● Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2010 ● Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2010-2011

Letos chybí oddíl "Hosté", do kterého jinak vkládáme příspěvky týkající se sousedních regionů, zejména v saském příhraničí. Snad si je němečtí kolegové šetří napříště. Z letošních textů si osobně nejvíc považuji stať o moderní architektuře Rumburku (A. Sellnerová) a dokončení třídílného seriálu o spolupráci varnsdorfských tiskařů na emisích československých bankovek (J. Moravec). Ale vy čtenáři si jistě sestavíte žebříček priorit po svém. Možná nám někteří budete opět zazlívat "proutkaře" K. Brotze. (Absolvovali jsme s ním i několik exkurzí přímo v terénu, a ačkoli nemůžeme potvrdit věrohodnost jeho výzkumů zón, nehodláme je ani vyvracet či bránit jejich publicitě.) •• Zvládnou-li to rumburští tiskaři, budeme moci první výtisky Mandavy představit o první listopadové sobotě na Knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně, a poté 10. listopadu na valné hromadě KPMV.

 

5.9.2011

Na doplňování tohoto webu se tak nějak pozapomnělo. Od loňských "křtin" Mandavy-Mandau 2010 utekla ve stejnojmenné říčce taková spousta vody, až stydno. Tak jenom nejstručněji, co to jde: Sešli jsme se, pokřtili jsme, i se zahraniční účastí (několik autorů-badatelů ze saského sousedství a novinářka ze Sächsische Zeitung). Já přišel, až když bylo po všem, zrovna naschvál nám do pozdního odpoledne v divadle cosi opravovali a nebyl kdo by mě zaskočil. Ale sladkosti z občerstvení pro mě zbyly, naštěstí. Jak jsem tipoval, vzdálenější kolegové vesměs nedorazili, ale vyčítat jim to nelze, šlo spíš jen o komorní přátelské posezení než o nějakou důležitou oficiální ceremonii. 

Kromě sborníku jsme vyvedli na svět i propagační letáčky KPMV, zvlášť v češtině a němčině; skládačky s pár větami o činností spolku, fotkami a kontakty. Náhled titulní strany české verze zde. K nim jsem připravil obsah, Jirka Beran grafiku a rumburská polygrafická škola to vytiskla. A pak jsme knihu i s letáčky distribuovali, distribuovali, distribuovali...

A přišlo jaro a s ním počátek prací na novém vydání sborníku, čímž začala historie ročenky Mandava 2011. To už zase jen v češtině. Trochu z obav, že jsme loňským rozšířeným vydáním vyčerpali autorský potenciál, jsme počítali s útlým vydáním asi něco kolem stovky stran. Nakonec jsme se dočkali solidního přídělu publikovatelných materiálů. rozsah se dostane k dvěma stům stranám. Teď už máme v ruce náhledy stran a probíhá první kolo korektur.

Mám tu něco prozradit z obsahu? Rád bych, ale... je jedna hodina v noci před pondělkem, nechám si to na příště.

 

17.11.2010

Pro Mandavu poprvé uděláme extra křest. •• V patnáctém roce existence KPMV vydáváme čtrnáctou ročenku - vlastivědný sborník. Ale poprvé jsme se rozhodli ji oficiálně uvést do světa speciální akcí - křtem knížky. Doposud k této příležitosti posloužila valná hromada KPMV, případně knižní minitrh pořádaný městskou knihovnou. •• Setkání 2. prosince (od 17 hodin ve "spolkové místnosti" městské knihovny) ovšem nebude samoúčelnou oficialitou. Poslouží k osobnímu kontaktu autorského kolektivu, jehož velkou část tvoří badatelé různých zájmů, s členy redakce a čtenářskou veřejností. Mimochodem, ani redakce nezná všechny autory osobně - s některými měla prozatím příležitost si pouze dopisovat e-mailem. Mnozí z nich v našem regionu v současnosti ani nepůsobí. Neděláme si iluze, že všichni osobně dorazí (zvláště ti, kteří to k nám do Varnsdorfu mají opravdu z ruky). Ale těšíme se, že bude s kým podiskutovat nad novým přírůstkem do vlastivědné knihovničky a případně také o další plodné spolupráci.

 

15.10.2010

Sedmý vlastivědný sborník Mandava, z toho druhý v dvoujazyčném vydání, celkem pětadvacátá publikace vydaná Kruhem přátel muzea Varnsdorf, se pomalu klube na svět. Včera proběhly poslední korektorské zásahy a 292stránková sazba konečně putuje do rumburské "polygrafky", která převezme tiskařské a knihařské práce. •• Ze všech sborníků KPMV ten letošní vyžadoval nejnáročnější ediční přípravu, na které se kromě třiceti autorů a deseti překladatelů podílel sedmičlenný redakční tým (čtyři čeští a tři němečtí redaktoři). Z původně předpokládaného říjnového data vydání došlo k posunu na listopad (tedy pokud během procesu tisku nedojde k nějakým zásadním zádrhelům). •• Jen co mi trochu otrne, obšťastním tento web obsahem letošního vydání. (Už se stalo - viz Mandava 2010)

 

1.9.2010

Takže tentokrát jsem průběžné referování o Mandavě odfláknul. Byl duben, hop, a je tu září. Bohatě mi mezitím stačila sama práce na sborníku, na "tiskové zprávy" pro tuto stránku už nezbývalo energie. Ba jsem i vícekrát znervózněl (opožděné příspěvky, různé komplikace s překlady) a měl obavy, jak to celé dopadne.. Takže, ač jsem posledně začal s komentováním letošních příspěvků, teď už v tom nevidím smysl: sborník je sestaven, předán do tisku, od grafika už máme náhled téměř celé české části ke korekturám. A jak tak do nich koukám, bude s různými vychytávkami ještě dost legrace. Tím chci naznačit, že se znovu ohlásím možná zase po delší pauze. Uvidíme. •• Obsah se na webu objeví až v kompletní podobě, jakmile bude hotovo u grafika a bude se moci tisknout. Maluju si to tak na přelom září a října.

 

20.4.2010

Tak už nám proběhly dvě redakční porady. Jedna přípravná v březnu, druhá již v plném složení česko-německé redakce 9. dubna. Nechali jsme se pozvat naším německým kolegou Wollmannem rovnou k němu domů do Schirgiswalde a hned jsme si - my čeští spoluredaktoři - utrhli ostudu o hodinu pozdním příchodem. Ani Filip, který nás vezl, za to nemohl. Zdržela ho jiná schůzka v našem krajském Ústí, odkud ho prostě nepustili včas. •• V redakci jsme tedy tři Češi (Zbihlej, Mágr, Havlíček) a tři Němci (Wollmann, Winkler, Winklerová), přičemž paní Winklerová je vlastně Češka a zároveň tedy tlumočí a vypomáhá tak našemu tlumočníkovi panu Breuerovi.

Německou část sborníku již máme zhruba sestavenou - až na dvě "maličkosti": 1. Její obsah (zatím sedm textů vybraných z předchozích tří ročníků Mandavy) budeme asi ještě průběžně doplňovat z nových příspěvků, které jsou na cestě. 2. Překlady do němčiny komplikuje poměrně úzký okruh spolupracovníků, kteří jsou schopni a za víceméně symbolickou odměnu ochotni se ujmout překladů do němčiny.

Česká část - zatím to vypadá na cca 20 příspěvků, z nichž šest už opravdu máme. Některé jsou od německých kolegů-badatelů, a tudíž mají být přeloženy do naší řeči. Ano, "mezinárodní výměna v rámci přeshraniční spolupráce" u nás funguje docela intenzivně.

Pomalu bych se mohl jménem redakce začít chlubit některými mandavskými "úlovky", jak už to tak na těchto stránkách dělávám. Pro dnešek tedy dva:

Náš pravidelný přispěvatel Oldřich Doskočil z litoměřického muzea nás už několikrát překvapil životopisnými články o neprávem zapomenutých osobnostech z našeho kraje. Letos si počteme o stejně podobně zapomenutém akademickém malíři Erwinu Görlachovi, který v meziválečné době působil na rumburském gymnáziu. K dispozici jsou i ukázky jeho tvorby, zejména dřevořezy, a tak bude i na co se dívat. •• Druhý příspěvek se týká osobnosti, která naopak rozhodně zapomenuta není. Milan Šebek totiž zavzpomínal na plodnou spolupráci Janem Jindrou a Juditou Matyášovou, autory knížky Na cestách s Franzem Kafkou. Oba přijeli sbírat materiál i do Varnsdorfu a Rumburku, kde se slavný spisovatel ocitl během svých služebních cest a navázal zde zajímavé osobní kontakty. Například s továrníkem a propagátorem zdravého životního stylu M. Schnitzerem (o něm a o jeho stycích s Kafkou se v našich předchozích publikacích už několikrát psalo).

 

13.3.2010

Jarní rovnodennost už je skutečně na spadnutí a redakční kolotoč se skutečně začíná roztáčet. •• Což o to, za ta léta máme zaběhnutý systém. Ale občas vybočí do náročnější polohy. Na Euroregionu Nisa nám pro letošek přiklepli grant! Hezkých šest tisíc šest set eur. A pořídí se za ty peníze - kromě jiných srandiček - rozšířené, totiž dvoujazyčné vydání Mandavy. Takže: Mandava/Mandau 2010. Podobně jako před pěti lety, kdy jsme podobný mezinárodní tisk odzkoušeli poprvé. Byla to tehdy zkušenost k nezaplacení. Termíny hořely a někteří kolegové na druhé straně hranice metamorfovali v mrtvé brouky. Ale zůstal spolehlivý pan Wollmann, který nejenže spolupracoval na obsahu, ale obstaral jazykové korektury a vůbec téměř vše, co bylo za saskou stranu potřeba obstarat. A bylo tedy nabíledni - jakmile k nám před týdnem dorazila za čertova dvoujazyčná zvěst - že ho ke spolupráci musíme přemluvit i protentokrát. Stalo se.

Jak to bude dál probíhat: My, česká část redakce, si pohlídáme naše české autory, aby nás zásobovali svými badatelskými úspěchy; z nich sestavíme českou část sborníku. Přítel z Německa vytipuje z předchozí pětiletky sborníků ty české texty, které podle jeho názoru (případně názoru dalších jeho kolegů) budou eminentně zajímat německé čtenářské publikum. Dostal na to sotva dva týdny. (On docela vládne češtinou, ale stejně mu nezávidím.) Načež se dotyčné věci svěří překladatelům, a tak se pomalu zrodí německý blok textů. Malá komplikace - letošní české příspěvky - co když by právě některý z nich byl "super" pro německé čtenáře? Musíme věřit, že dojdou natolik včas, aby to mohla německá strana zodpovědně posoudit a překladatelé zodpovědně přeložit. ... Redakční úpravy, jazykové korektury, technické řešení příloh atd. už jako obvykle, až na tu česko-německou dvojkolejnost. Posunuli jsme kvůli tomu termínovou uzávěrku pro autory o něco dopředu - a doufáme, že s námi budou držet basu.
 

11.1.2010

Je tuhá zima, do jara daleko. A to je dobře. Protože teprve v týdnech kolem jarní rovnodennosti pomine redakční přestávka a opět se s kolegy začneme scházet nad příspěvky do dalšího vlastivědného sborníku. •• Přesto se do obsahu Mandavy 2010, kterou opět vydáme pod hlavičkou Kruhu přátel muzea Varnsdorf, může v předstihu zapsat několik názvů statí, s jejichž otištěním už v této chvíli "na tutovku" počítáme. Například pokračování seriálu o montánních památkách v okolí Tolštejna (M. Plekanec) nebo druhý díl stati J. Moravce o tisku československých platidel ve Varnsdorfu, kde už bychom se měli dočíst konkrétnější fakta o státních zakázkách pro varnsdorfskou firmu Ed. Stracheho v počátcích samostatného československého státu. O pravidelných seriálech (Varnsdorf a okolí před 100 lety, Stručný přehled počasí za předchozí rok) ani nemluvě. Kromě spolupráce s osvědčenými autory se těšíme na nováčky. Každý rok přibude v seznamu autorů píšících pro Mandavu nějaké nové jméno, a tak doufám, že se na tom ani pro letošek nic nezmění.
 

>>> Editorovy zápisky 2005-2009