Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1998-99

vydávaná u příležitosti valné hromady 28.9.1999

Ročenka99-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1999 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 55 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Stanovy spolku

Organizační řád Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Výbor spolku

Při KPMV působí tyto kluby

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů KPMV

[Návštěva prezidenta Václava Havla ve Varnsdorfu]

Přehled akcí KPMV

Noví členové KPMV

Vzpomínka na paní Emilii Musilovou [a na Josefa Kalivodu]

Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Psalo se o KPMV

Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž a Fotorok - výsledkové listiny, propozice)

Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parku na Národní a Otáhalově ul. ve Varnsdorfu

Oldřich a Tomáš Liškovi: 130. výročí Severočeské dráhy

Niels W. Bokhove: Franz Kafka a Moriz Schnitzer

Milena Masáková: Franz Kafka a Moriz Schnitzer

Milan Šebek: Kronika sportovního klubu Hraničáři Varnsdorf

Antonij Drda: Pravoslavná církev v bývalých správních okresech Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor a Doksy

Vladimír Holeček: Z historie letecko-modelářského klubu ve Varnsdorfu

Jaromíra Novotná: Za poznáním k sousedům (ze zájezdu do muzea v Großschönau a Waltersdorfu)

Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích Kruhu přátel muzea Varnsdorf

 


Komentář:

V Almanachu ke 130. výročí povýšení Varnsdorfu na město vydaném v předchozím roce byl otištěn příspěvek Ing. K. Hiekeho odborně hodnotící park u varnsdorfského divadla. Spolupráce s tímto mezinárodně uznávaným dendrologem pokračovala v této ročence a pak v několika dalších. Cyklus hodnocení městské zeleně ve Varnsdorfu se nakonec rozrostl na 6 dílů.

Také dva příspěvky o stycích F. Kafky s M. Schnitzerem (1861-1939) navazují na stať o továrníkovi a léčiteli Schitzerovi v Almanachu. S N. Bokhovem, redaktorem čtvrtletníku Nizozemské kafkovské společnosti, byl navázán styk při jeho návštěvě Varnsdorfu v říjnu 1998, když zde pátral po dalších souvislostech života Franze Kafky (ten navštívil Varnsdorf a poznal Schnitzera v r. 1911). Následně došlo i ke kontaktům s pražským Centrem Franze Kafky - odtud pak přišel příspěvek na obdobné téma od dr. Masákové.

Autorem příspěvku o pravoslavné církvi je duchovní správce pravoslavné církevní obce v Rumburku, který na toto téma přednášel ve varnsdorfském muzeu v dubnu 1999.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf