Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1996-97

vydávaná u příležitosti valné hromady 30. září 1997

Ročenka97-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1997 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 800 výtisků. 32 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Ilustrace Josef a Klára Poláčkovi. Fotografie Karel Hofman, Radek Petrášek, Josef Zbihlej.

Kresba na obálce: Josef Poláček.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Poslání a cíle spolku - Podmínky členství v KPMV - Výhody členství v KPMV

Kdy a jak vznikl Kruh přátel muzea Varnsdorf

Výbor spolku

Při KPMV působí tyto kluby…

Hospodaření KPMV

Představují se kluby Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Přehled akcí KPMV od založení do 30.6.1997

Výstavy v muzeu

Členská základna

Psalo se o KPMV

Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž, Fotorok - výsledkové listiny, propozice)

Škola výtvarné fotografie

Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV

Ivo Přikryl: Růže od Antonína Ressela

Dopis na rozloučenou s Miloslavem Frýbou

Míla Frýba: Skauting a Varnsdorf

Oldřich Liška: Domovina, spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží

Varnsdorfské muzeum

 


Komentář:

Kruh přátel muzea Varnsdorf měl za sebou první rok činnosti, práce v pěti klubech (historici, výtvarníci, fotografové, mineralogové a sběratelé) se docela rozjela a už bylo čím se chlubit: přednášky, výstavy, exkurze, soutěže, brigády… Na schůzi výboru padl návrh prezentovat se směrem k médiím, současným i potenciálním členům a sponzorům nějakým materiálkem - třeba letáčkem, skládačkou. Velmi rychle jsme ale zjistili, že to vydá na knížku, jen na ni sehnat peníze… Dodnes obdivuji kolegy, kteří se vydali na obchůzky po majitelích místních firem a firmiček a postupně nashromáždili sumu, se kterou už se dalo něco dělat… Inzertní příloha zaplnila třetinu knížky.

První publikace KPMV ještě není žádným vlastivědným sborníkem, ale opravdu jen spolkovou ročenkou. Jenom jako jakýsi „apendix“ se před inzertní částí objevil profil spřízněného dolnopodlužského spolku Domovina a kraťoučký příspěvek o historii skautingu ve Varnsdorfu. / Ale už jsme věděli, že prostřednictvím dalších ročenek chceme publikovat práce našich členů a příznivců - vlastivědné příspěvky na regionální témata. / Obálka je vyzdobena grafikou od Josefa Poláčka, známého varnsdorského grafika a publicisty, který tehdy předsedal výtvarnickému klubu.

Mojí starostí bylo dodané materiály uspořádat, přepsat na počítači (tenkrát ještě skoro všechny, teprve o řadu let později se naplno ujalo předávání na disketě, posílání e-mailem…) a spolupracovat s tiskárnou. Do tiskárny jsem rukopisy této i několika dalších knížek předával na disketě v editoru T602; korektury byly docela bláznivé, protože po převodu do sazby se v textu objevovaly všemožné paznaky, musely se hlídat všechny kurzívy, tučná písma, německá ß atd.

Ročenek bylo nakonec vydáno sedm (do r. 2003), posléze - pro zdůraznění vlastivědného obsahu - došlo k přejmenování na Mandavu. Od počátků dodnes (2005) je zachováván stejný formát A5, střídají se barvy obálek. Stále jsme věrni grafickému studiu pana Reina (grafická úprava a sazba; do roku 2003 obstarával i tisk).


Publikace je rozebrána. K nahlédnutí je např. ve varnsdorfském muzeu.


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf