Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2002-2003

vydávaná u příležitosti valné hromady 30.9.2003

Ročenka03-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2003 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 108 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Publikace

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 

Příspěvky našich členů a spolupracovníků 

Heinrich Pleticha: Malé vyznání lásky trochu kurióznímu městu

Ve Varnsdorfu před sto lety [v obsahu publikace je uveden název: Před sto lety. Varnsdorf v roce 1903]

Jiří Sucharda: Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf

Milan Šebek - Zdeněk Novotný: Fröhlichův faktorský dům

Pozdně romantické varhany H. Euleho z roku 1904 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu

Walter Möldner: Divadlo světelných efektů Varnsdorf. Fridolin Pietsch, jeho život a dílo

Autor „Betlémů a betlemářů Šluknovského výběžku“ vypátrán

Gabriela Koutová: Několik poznámek k zaniklé obci Fukov

Klára Mrštíková: Příspěvek k dějinám zaniklých obcí a osad ve Šluknovském výběžku po roce 1945 - Skřivánčí pole

Miroslav Plekanec: Neznámý kamenolom na Malém Stožci

Milada Hnilicová: Sto let školy ve Varnsdorfu, Karlova 1700

Střední lesnická škola Šluknov

Lukáš Blažej: Zajímavé entomologické nálezy Šluknovského výběžku

Josef Vajs: Ignác Regásek, ovocnářský odborník z Varnsdorfu

Ignác Regásek: Jaké ovoce pěstovat ve Varnsdorfu

Josef Poláček: Varnsdorfský varhaník dosáhl úspěchu v Rakousku

Josef Poláček: Dvanáctiletí divadelní galerie „D“ ve Varnsdorfu

Martin Louka: Městské divadlo dětem

Olga Domorázková: Městská knihovna Varnsdorf v roce 2002

Marie Šulcová: Pan Valdštejn a Kartouza valdická

Marie Šulcová: Doslov ke studii „Jičínská katastrofa 1866“

Klára Mrštíková: Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Marta Součková: Spolek přátel Krásnolipska

Heiner Haschke: Po stopách Karáska – neobyčejné zážitky

 


Komentář:

Hasičský motiv v horní části obálky není náhodou - varnsdorfští dobrovolní hasiči totiž slavili 130. výročí, jejich velitel do Ročenky "výcuc" z jejich historie. / Historiky musely neméně potěšit dvě stati o zaniklých obcích v okolí (Fukov a Skřivánčí Pole). / Přímo praktické využití nabízí článek o pěstování ovoce s doporučením odrůd vhodných právě pro Varnsdorf - zajímalo by mě, jestli se některý z místních sadařů nechal tímto příspěvkem v praxi inspirovat. / Dvě práce spisovatelky Marie Šulcové, věnované jičínskému regionu, mají ve sborníku nutně status hosta. Tato meziregionální výpomoc byla vyústěním přátelských kontaktů spisovatelky se starostou spolku Milanem Šebkem. V předchozím roce ostatně vyšly nákladem KPMV i dvě samostatné publikace od téže autorky (Dvě studie; Antonín Marek - buditel národa) a v roce následujícím další dva příspěvky v Mandavě 2004. / Ctí pro pořadatele sborníku bylo věnování vzpomínkové stati váženým německým historikem a varnsdorfským rodákem H. Pletichou. / Poprvé se v této Ročence objevuje každoroční ohlédnutí za Varnsdorfem a okolím "před sto lety" - dobové materiály pro tento účel vytěžuje obětavá Krista Fleknová.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf