Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2000-2001

vydávaná u příležitosti valné hromady 25.9.2001

Ročenka01-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2001 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 95 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Na obálce je použita grafika Hanky Krawcec.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Stanovy

Organizační řád

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Publikace

Přehled akcí a výstav

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 

Příspěvky našich členů a spolupracovníků 

Plekanec, Miroslav: Švédská mohyla a zánik hradu Tolštejna

Jaburková, Iva: Křížové cesty Šluknovského výběžku

Ptáčková, Alena: Rumburská jesličková věž

Němec, Jan: První autobusové spojení ve Šluknovském výběžku...

Růžičková, Věra: Vzpomínky na dětství ve Varnsdorfu

Kořenář, Václav: Stůj! Finanční stráž!

Heinl, Ervín: Soubor podještědských písní a tanců ZK Velveta Varnsdorf

Zemler, Václav: Automotoklub Svazarmu Varnsdorf

Hieke, Karel: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parkové úpravy kolem „Střelnice“

Sedláček, Jaroslav: Meteorologická stanice ve Varnsdorfu

Šebek, Milan: Dr. Leo Nagel

Šebek, Milan: Za bývalým starostou Karlem Richterem

Den, kdy jsme si připomněli výročí "naší" Hanky Krawcec

Šveňhová, Romana - Ruthová, Štěpánka – Prokopová, Ludmila: Sám proti moci. Josef Mašín

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích KPMV

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

 

Vložená příloha: reprodukce grafiky Hanky Krawcec Podzim (dřevoryt).

 


Komentář:

Obálka páté Ročenky KPMV, vložená příloha a jeden z otištěných příspěvků měly upozornit na výjimečnou varnsdorfskou osobnost - lužickosrbskou malířku Hanku Krawcec, první profesionální výtvarnou umělkyni Lužických Srbů (1901-1990). Ve Varnsdorfu působila po téměř celou poválečnou etapu svého života. Sté výročí narození je připomenuto reportáží ze vzpomínkových akcí a několika dalšími ukázkami jejích grafik. / Pro Varnsdorfské je ale neméně zajímavý životopis bývalého předsedy MěstNV a později politicky pronásledovaného Josefa Mašína (1921-2000); sepsaly ho společně tři studentky gymnázia. / Plekancova stať o "švédské mohyle" popularizovala pietní místo, které se teprve v následujících letech dočkalo obnovení a důstojné úpravy.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf