Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1999-2000

vydávaná u příležitosti valné hromady 3.10.2000

Ročenka00-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2000 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 67 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Připomeňme si... (vznik KPMV, změna stanov KPMV)

Výbor spolku, kluby při KPMV

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů KPMV

Jindřich z Varnsdorfu knižně [o knize T. Edela Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil]

Přehled akcí KPMV, výstavy  

Noví členové KPMV; Rozloučili jsme se...

Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Prezentace činnosti KPMV; WWW

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 

Příspěvky našich členů a spolupracovníků

Co se našlo ve zvoničce na Pěnkavčím vrchu

Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení zahrady kolem MŠ v Poštovní ul. ve Varnsdorfu

Miloš Flekna: Těžba fluoritu v Jílovém u Děčína

Josef Vajs: Místní organizace Českého rybářského svazu Varnsdorf slaví v roce 2000 pěpapadesátiny

Josef Vajs: Český zahrádkářský svaz - základní organizace Varnsdorf

Josef Poláček: Tvůrčí skupina varnsdorfských výtvarníků KONTRAST 2.4.1963 - 2.6.1970

Jan Prokop Škoda: Jak žije a pracuje folklorní soubor DYKYTA Krásná Lípa

Jarmila Šenová - Miroslava Soukupová: Základní umělecká škola Varnsdorf

Martin Louka: Městské divadlo Varnsdorf v roce 1999          

Olga Domorázková: Nové služby v Městské knihovně Varnsdorf

Petr Jakubec: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola Varnsdorf, Čsl. letců 786

František Hricz: Střední odborné učiliště a Učiliště technické Varnsdorf se představuje

Jan Hodničák - Zdeňka Vajsová: Studentské centrum Sstřední odborné školy elektrotechnické a strojní a SOU Varnsdorf

Jiří Kročák: Společenství Alfa a omega Varnsdorf

Václav Cihlář: Ze života odbočky Klubu českého pohraničí Varnsdorf

 


Komentář:

Ve „osvětové“ části čtvrté ročenky tentokrát převládly prezentace místních škol, spolků zájmových organizací a kulturních stánků - těch, které vyslyšely výzvu v místních novinách. Záměrem bylo publikovat jakousi encyklopedii místních neziskových organizací. Neozvaly se zdaleka všechny, u jiných se naopak jednalo o začátek další spolupráce. Například rybář a zahrádkář Josef Vajs později dodal různé články i pro další naše publikace.

Jiným „velkým tématem“ pro Kruh přátel muzea v tomto i v dalších letech se stala zanedbaná zvonička v okrajové části města, „na Pěnkaváku“. V této ročence je soupis předmětů vyjmutých z její kopule a překlady nalezených listin z roku 1926.

Jedinými odbornými příspěvky v publikaci jsou práce o fluoritovém dole v Jílovém a další díl sadovnicko-dendrologického seriálu.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf