Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Marie Šulcová:

Antonín Marek - buditel národa

Ant.Marek-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2002 v nákladu 500 výtisků. 51 stran.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-9136-7

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Komentář:

Pohnuté životní osudy jedné z čelných osobností obrozenské éry našich dějin, dnes již téměř zapomenuté, zpracovala spisovatelka Marie Šulcová (známá zejména životopisnou pentalogií o bratřích Čapcích) do životopisu nazvaného Libuňský jemnostpán Antonín Marek. Jeho časopisecké publikování v roce 1971 bylo zmařeno stranickým zásahem, a tak vyšel až začátkem 90. let v Jičínských novinách. V roce 2002 autorka věnovala rukopis Kruhu přátel muzea Varnsdorf, který se ujal knižního vydání. Název byl po dohodě s autorkou pozměněn na Antonín Marek – buditel národa.

Antonín Marek (1785-1877) byl římskokatolický kněz, venkovský farář působící po většinu života v Libuni na Jičínsku, básník a překladatel, vlastenec a národní buditel, přítel Josefa Jungmanna, spolutvůrce novodobé češtiny (autor filozofického názvosloví), propagátor všeslovanské myšlenky, průkopník pokrokových pedagogických metod. A starostlivý otec tří nemanželských synů.

Můj podíl na knížce: opravy rukopisu přepsaného na počítači, tiskové korektury sazby.

Milan Šebek, který se spisovatelkou udržoval kontakt, o knížce píše v předmluvě k Ročence KPMV 2001-2002: … drobná práce známé spisovatelky a výborné životopisné znalkyně bratří Čapků, paní Marie Šulcové, pojednávající o národním buditeli P. Antonínu Markovi - "libuňském jemnostpánovi". Tento rukopis nám darovala jako výraz díků za milé přijetí při příležitosti její besedy o Čapcích ve zdejší knihovně a jako odezvu na krásný překlad Věry Kavanové Čeští exulanti v Sasku (od Ch. A. Peschecka), který jsme vydali koncem minulého roku. A ještě máme její příslib, že nám svěří k vydání další rukopis. A tak nám nezbývá než doufat, že i v příštím roce se budeme moci spolehnout na naše sponzory. [Další knížečka Dvě studie byla vydána ještě roku 2002.]

Na knížku navazují dvě stati od Marie Šulcové, publikované později ve sborníku Mandava 2004: Antonín Marek - životní osudy a Osudy dětí Antonína Marka.


Publikace je rozebrána. K nahlédnutí je např. ve varnsdorfském muzeu.


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf