Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2016

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2015-2016 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2016 v nákladu 600 výtisků. 231 s.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran. Obálku navrhl: Martin Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


 

Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1916
Josef Rybánský: K historii C. k. privilegované měšťanské střelecké společnosti ve Varnsdorfu
Klára Mágrová: 150. výročí poutního místa Filipov (1866-2016)
Karel Veselý - Jiří Sucharda: Neu Warnsdorf - Nový Varnsdorf, dnes Karłowice
Matouš Jirák - Jindřich Hlaváč: Jubilejní stromy a památníky císaře Františka Josefa I. v oblasti Šluknovského výběžku
Ervín Heinl: Jak jsme budovali, ale nedobudovali školní závod v Zahradách u Rumburku
Josef Pokorák: Střípky z jiříkovské historie
Renata Procházková: Slavný botanik Don Tadeo ze Chřibské
Milan Hrabal: O Paní Knihovnici Zdence
Jan Němec: Tolštejnolog Jan Štika odešel
Josef Rybánský: Letos uplyne 200 let od narození sochaře Vincenze Pilze
Renata Procházková: Z muzejního depozitáře (IV) aneb Cestování časem
Renata Procházková: Přírodovědné (botanické) soutěže v muzeu
Filip Mágr: Spolek přátel Rumburku v letech 2015-2016
Josef Zoser: Jiřetín pod Jedlovou má galerii
Nové "varnsdorfensie" 2015-2016
Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
Martin Havlíček: Šluknovsko v Knihách znovu naleze
, M12, s. 119-139, 46 obr., lit., M12, s. 119-139, 46 obr., lit.ných
Lukáš Blažej - Ladislav Čapek - Jindřich Černý - Josef Kadlec: Brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera) vrchu Hraniční buk a jeho okolí (Varnsdorf a Dolní Podluží)
Jiří Plekanec: Exkurze za orchidejemi a jinými vzácnými druhy naší přírody
Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2015 ve Varnsdorfu

 

Hosté

Christfried Heinrich: LUSATIA - Svaz vlastivědných a horských spolků 1880-1945 / 1995-2015
Josef Doškář: Pomník rumburských hrdinů v Novém Boru obnoven
Michaela Křivohlavá: Cesta ke spáse lidských duší aneb Záchrana všemilského hřbitova
Miroslav Grisa: Publikace seznamuje německé sousedy s českým sklářstvím

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2015-2016
Slovo starostky spolku
Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
Stanovy KPMV
Hospodaření KPMV, členství v KPMV
Z činnosti jednotlivých klubů
20 let jednatelem Kruhu přátel muzea Varnsdorf
20 let kronikářkou KPMV
Publikační činnost
Webové stránky a Facebook KPMV
Fond studovny KPMV
Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
FOTOROK 2016 - výsledky
FOTOROK 2017 - propozice / FOTOJAHR 2017 - Regeln

Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku MANDAVA
Poděkování
Inzertní část
  


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2016

 

Vážení čtenáři,

po loňském rozšířeném a dvoujazyčném vydání ročenky Kruhu přátel muzea Varnsdorf Mandava-Mandau 2015 se letos vracíme k její obvyklé podobě. V úvodní a nejrozsáhlejší části Miscellanea Mandaviensis opět najdete vlastivědné čtení se zaměřením na region Šluknovského výběžku, následují Hosté s příspěvky tematicky přesahujícími náš region a nakonec Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2015–2016, bilancující činnost spolku v uplynulé sezoně. V ní tentokrát najdete i několik „bonusů“ souvisejících s letošním dovršením 20 let existence KPMV. Našim členům by kromě toho neměly uniknout informace o nové registraci KPMV a zejména nové znění spolkových stanov.

Děkujeme autorům podílejícím se na obsahu sborníku. Mnozí z nich jsou pravidelnými přispěvateli, nicméně i v letošním vydání se objevila nova jména. Vděčni jsme také dalším spolupracovnikům, bez nichž by se sborník nedočkal svých čtenářů.

Zvláštní poděkování náleží městu Varnsdorf, které opět prostřednictvím grantového příspěvku poskytlo Mandavě nezanedbatelnou finanční podporu.

Redakce

 

Redakční kolektiv:

Martin Havlíček, člen Kruhu přátel muzea Varnsdorf, vedoucí redaktor
Mgr. Filip Mágr, vedoucí klubu přátel historie a historických staveb Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Mgr. Josef Zbihlej, jednatel Kruhu přátel muzea Varnsdorf


Za věcný obsah ručí autoři příspěvků.
 


Komentář:

Jubilejní dvacátá ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Tudíž i završení dvou dekád mé editorské práce pro tento spolek. Po předchozí dvoujazyčné Mandavě-Mandau 2015 jsem nabyl dojmu, že už jsem se ocitl za hranou svých možností a letošní "jubileum" jsem bral za vhodný přístav, v kterém mohu z lodi se ctí vystoupit. Syndrom vyhoření, chcete-li... Ale s odstupem několika týdnů po redakčním finiši se zdá, že i na další rok v sobě nějaké jiskřičky vykřešu. Snad budu mít po změně zaměstnání pro tento koníček i vhodnější časový režim.

Novými autorskými jmény letošního vydání jsou Michaela Křivohlavá, Jiří Plekanec a Karel Veselý.

Geografický záběr této Mandavy zasahuje kromě Varnsdorfu do Dolního Podluží, Doubice, Filipova, Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou, Jiříkova, Rumburku, Rybniště, Šluknova, Zahrad u Rumburka a několik příspěvků je věnováno souhrnně oblasti Šluknovského výběžku. Mimo tento region se pak dostáváme do Všemil, Nového Boru a za státní hranice do Horní Lužice a polských Karłowic.

Dodržujeme zásadu, že zásadní příspěvky jsou buď původní, a nebo dosud byly obtížně dostupné. Letos se poprvé stalo, že jsme s přihlédnutím k tomuto pravidlu jeden příspěvek vyřadili, ač byl již vysázen a připraven pro tiskovou korekturu. Přestože jsme byli autorem ujištěni, že mimo náš sborník bude text publikován už jen ve zkráceném znění v místním tisku, objevil se bez našeho vědomí v kompletním znění na městském webu (s rozšířenou obrazovou přílohou), tudíž nám připadalo zbytečné jej zveřejňovat - s nezanedbatelnými náklady - ještě tiskem.

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz.

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf