Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA/MANDAU 2015

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského příhraničí

Heimatkundliches Lesen aus Varnsdorf, dem Schluckenauer Zipfel und dem sächsischen Grenzgebiet

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2014-2015

Jahrbuch des Kreises der Museumsfreunde in Varnsdorf 2014-2015


 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2015 v nákladu 1000 výtisků. 343 s.

V jazyce českém a německém (něm. část má 92 s.).

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej, Jarmila Winklerová, Dieter Winkler, Stefan Wollmann.

Grafická úprava: Jiří Beran. Obálku navrhl: Martin Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


 

Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1915
Miroslav Plekanec: Zajímavé nálezy zlomků mamutích klů na Zlatém potoce pod Studánkou
Josef Rybánský: Zvony děkanského kostela svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu
František Sajdl: Z dějin střeleckého spolku v Chřibské
Josef Rybánský: Mikulášovická velikonoční jízda
Matouš Jirák: Císařské javory v revírech Lesního úřadu Rumburk
Hartmut Ritschel: Barokní sochař Franz Biener - jeho dílo v severních Čechách a v Sasku
Klára Mágrová: „Čtyřprocentní umění“ v Rumburku
Rudolf Hais: Sklárna v Horní Chřibské – 600 let
Gerd Menzel: Pokusy o zřízení tramvajové dráhy mezi Varnsdorfem, Seifhennersdorfem a Rumburkem
Regina Wünscheová: Varnsdorfské železniční neštěstí z roku 1924
Tomáš Valtr: Plukovník dělostřelectva Karl Jung
Josef Vacek: Jak jsem měl zachránit Třetí říši. Příběh sedmnáctiletého chlapce z Tolštejna
Milan Hrabal: Za mistrem Igorem Heinzem
Ervín Heinl: Učňové výrobního podniku Velveta vzpomínají
Renata Procházková: Z muzejního depozitáře III aneb o jednom nábytku
Renata Procházková: Anton Möller by žasl
Filip Mágr: Spolek přátel Rumburku v letech 2014-2015
Miroslav Pröller: Obnova tzv. „Botzenkapelle“ v Císařském u Šluknova, srpen – listopad 2014
Jitka Tůmová: Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v dolní části Lísky
Miluše Trojanová: V Mikulášovicích byla obnovena hvězdárna
Reinhilde Stadelmannová: Zpráva o návštěvě členů muzejních spolků z Německa a České republiky 21.11.2014
Markéta Vovsíková: Münzbergové na Tolštejně aneb co se do knihy nedostalo
Nové knižní „varnsdorfensie“
Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
Renata Procházková: O beznohém ptákovi jménem rorýs
Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2014 ve Varnsdorfu

 

Hosté

Rudolf Hais: Rousínov v Lužických horách - obec brusičů skla a vodních brusíren
Ester Sadivová: Zina Vasiljevna Babenko a Bedřich Janata aneb příběh českého zachránce a ruské zajatkyně z konce druhé světové války
Josef Doškář: Největší hromadný hrob v okrese Česká Lípa

 

Mandau 2015

Josef Rybánský: Zur Geschichte der Burgsbergwarte in Warnsdorf
Hartmut Ritschel: Der Barockbildhauer Franz Biener – zu seinen Werken in Nordböhmen und Sachsen
Klára Mágrová: In dem Rumburger Loreto entstand eine „Exposition der sakralen Kunst des Schluckenauer Gebiets“
Helmut Hegewald: Die „Schwedensäule“ in Jiříkov (Georgswalde)
Matouš Jirák: Kaiserahorne in Forstrevieren des Forstamts Rumburg
Radek Andonov: Die Freiwilligen vom Osten im nördlichsten Winkel der Republik
Tomáš Valtr: Artillerie-Oberst Karl Jung
Manfred Rohde: Von Böhmen nach Mecklenburg. Die Warnsdorfer Familie Palme
Milan Hrabal: Erinnerung an Meister Igor Heinz
Rudolf Hais: Morgenthau, ein Glasschleiferdorf in Böhmen
Regina Wünsche: Das Warnsdorfer Zugunglück von 1924
Reinhilde Stadelmann: Bericht über den Besuch der deutsch­-tschechischen Museumsfreunde am 21.11.2014
 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2014-2015

Slovo starostky spolku
Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
Hospodaření KPMV, členství v KPMV
Z činnosti jednotlivých klubů
Publikační činnost
Webové stránky a Facebook KPMV
Fond studovny KPMV
Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
FOTOROK 2015 - výsledky / FOTOJAHR 2015 - Ergebnissurkunde des Wettbewerbes
FOTOROK 2016 - propozice / FOTOJAHR 2016 - Regeln
Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf

Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku MANDAVA
Poděkování
Inzertní část
 

 

Předmluva ke sborníku Mandava/Mandau 2015

 

Vážení čtenáři,

Kruh přátel muzea Varnsdorf (KPMV) vydává každoročně na podzim sborník Mandava. Zatím dvakrát jsme se v minulosti odhodlali sestavit sborník dvoujazyčně, a sice v letech 2005 a 2010. S odstupem dalších pěti let se k této tradici vracíme. Pro tuto příležitost jsme vybrali několik vlastivědných příspěvků, s nimiž se touto cestou seznámí i němečtí čtenáři.

Sborník tradičně nabízí vlastivědné čtení se zaměřením na Varnsdorf a region Šluknovského výběžku. Čeští čtenáři zde naleznou třicet příspěvků, většinou soustředěných do oddílů Miscellanea Mandaviensis - Mandavské rozmanitosti a Hosté (s příspěvky týkajícími se sousedních regionů).

Německá část Mandau 2015 obsahuje dvanáct textů. Pět z nich bylo česky publikováno v předchozích ročenkách a připojujeme k nim i původní obrazový materiál. Zbývajících sedm je v letošním sborníku tištěno souběžně česky i německy. V těchto případech jsou u německého textu uvedeny odkazy na ilustrace v české části publikace.

Posledním oddílem je Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2014-2015, která je ohlédnutím za činností našeho spolku v uplynulém roce.

Děkujeme autorům, kteří poskytli pro tento sborník své texty, dále kolegům, kteří se ujali náročné úlohy překladatelů odborných textů, a také všem dalším spolupracovníkům podílejícím se na naší doposud nejrozsáhlejší publikaci.

Zvláštní poděkování náleží Česko-německému fondu budoucnosti (ČNFB) a městu Varnsdorf, bez jejichž finanční podpory bychom se neobešli.

Projekt „Almanach Mandava / Mandau 2015“, který podpořil ČNFB, zahrnuje kromě vydání této publikace také několik akcí podporujících osobní kontakty vlastivědných pracovníků a regionálních badatelů z obou stran hranic Šluknovského výběžku. Saským partnerem projektu je Förderverein zur Entwicklung der Grenzregion „Obere Mandau/ Spreequellen“ e. V. (Eibau).


Redakce

 

Redakční kolektiv:

ČR

Martin Havlíček, člen Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Mgr. Filip Mágr, vedoucí klubu přátel historie Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Mgr. Josef Zbihlej, jednatel Kruhu přátel muzea Varnsdorf
SRN

Jarmila Winklerová, Seifhennersdorf
Dieter Winkler, Seifhennersdorf
Stefan Wollmann, Schirgiswalde

 


Komentář:

Když po ročnících 2005 a 2010 mělo přijít na řadu další "pětiletkové" česko-německé vydání Mandavy, předem jsem se obával, jak to zvládneme. Naše redakce přece jen pracuje na laické, nikoliv profesionální bázi a už sama příprava dvojjazyčného sborníku, kterého se účastní tři desítky autorů a desítka překladatelů, je na hranici našich možností - finančních, organizačních, časových... Ediční práce na stostránkové německojazyčné části by nebyly myslitelné bez spolupráce s manželi Winklerovými ze Seifhennersdorfu. S výběrem publikovaných textů opět pomohl i Stefan Wolmann ze Schirgiswalde. / S financováním - kromě již pravidelného grantového příspěvku od města Varnsdorf - nám tentokrát pomohl Česko-německý fond budoucnosti.

V letošním sborníku se objevuje slušná řádka nových autorských jmen. Poprvé u nás publikuje sklářský odborník Rudolf Hais z Nového Boru. Věnoval nám hned dva rozsáhlejší příspěvky - o sklárně ve Chřibské (čímž navazujeme na stať Fr. Sajdla na toto téma v Mandavě 2009) a o brusičích skla v Rousínově. Vše s bohatým ilustračním materiálem. Rousínovští brusiči jsou v dispozici též v německém překladu. Článek drážďanského kunsthistorika Hartmuta Ritschela o barokním sochaři Franzi Bienerovi (autorovi soch na rumburské Loretě) jsme sice v měli v dispozici v němčině už před loňskou uzávěrkou, ale překlad do češtiny by vznikal velmi narychlo. Proto jsme raději volili publikování až letos, navíc s tím bonusem, že zde mohl vyjít paralelně v obou jazycích. Seifhennersdorfské noviny nám po dohodě s autorem poskytly článek Gerda Menzela o nerealizovaných projektech tramvajové dráhy Rumburk - Seifhennersdorf - Varnsdorf. Dopravní tematika je zastoupena i statí dalšího "nováčka" v našem sborníku - Reginy Wünscheové. Věnuje se železničnímu neštěstí ve Varnsdorfu v roce 1924. Děčínský archivář Tomáš Valtr zaslal medailon pozapomenuté osobnosti rakouského a prvorepublikového plukovníka dělostřelectva Karla Junga, žijícího v Lipové u Šluknova. Starostka Mikulášovic Miluše Trojanová obohatila naši knížku příspěvkem o obnovené hvězdárně. V článku Markéty Vovsíkové ožily rázovité postavy a humorné i tragické příběhy spojené s legendární občerstvovnou rodu Münzbergů na hradě Tolštejně. Josef Doškář nastínil výsledky pátrání o historii hromadného válečného hrobu u Dolní Libchavy.

A co naši "staří známí" z předchozích ročníků Mandavy? Hluboká poklona paní Kristě Fleknové, která z množství dobových dokumentů už léta připravuje výtah z pamětihodných událostí do rubriky Před sto lety; nyní jsme v roce 1915 a do života varnsdorfských obyvatel se mnoha způsoby promítají události Velké války. Miroslav Plekanec oznamuje nález torz mamutích klů na Studánce. Pracovník varnsdorfského muzea Josef Rybánský shrnul výsledky svých bádání o zvonech varnsdorfského děkanského kostela sv. Petra a Pavla a o přerušené a obnovené tradici velikonočních jízd v Mikulášovicích. Jeho kolegyně Renata Procházková v rubrice Z muzejního depozitáře přiblížila sbírku biedermeierovského nábytku a zrekapitulovala projekt pro školní děti Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku. Kromě toho se nadále věnuje ornitologii, a tak se jejím prostřednictvím dozvídáme o alarmujícím stavu rorýsí populace ve městě. Matouš Jirák se v obou předchozích ročenkách zabýval památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku, letos v tématu pokračuje statí o "císařských javorech" vysázených ve zdejších lesních revírech v roce 1898 na počest půlstoletí vlády Františka Josefa I. Díky Kláře Mágrové nám před očima vyvstanou většinou přehlížená sochařská díla v novodobé rumburské zástavbě: ačkoliv pojem "Čtyřprocentní umění" může vzbuzovat jiné asociace, jde v tomto případě o kdysi uplatňovanou povinnost při výstavbě sídlišť investovat čtyři procenta z rozpočtu na uměleckou výzdobu. Ve Varnsdorfu nám podobný přehled artefaktů vzniklých v období "socialistické výstavby" zatím chybí. Pro historiky i laické čtenáře jsou vděčným žánrem jsou přepisy ústně předávaných vzpomínek. Ervín Heinl sestavil vzpomínkový materiál o poválečných počátcích učňovského školství při podniku Velveta a Radek Andonov zaznamenal vyprávění Josefa Vacka z osady Tolštejn (nyní Rozhled) o tom, jak měl coby 17letý chlapec na konci války "zachraňovat Třetí říši". Do časů konce války se vydáme i s Ester Sadivovou, která z rodinného archivu vynesla na světlo příběh svého dědy zachraňujícího ruskou zajatkyni. Životopisný medailon letos zesnulého hudebníka a badatele Igora Heinze napsal Milan Hrabal. Další články jsou věnovány činnosti partnerských spolků a novým regionálním publikacím. Povinnou výbavou na konci vlastivědné části je vždy přehled počasí dle záznamů varnsdorfské meteorologické stanice v předchozím kalendářním roce (Jaroslav Hocko).

Povšimněme si geografického záběru letošního vlastivědného čtení: Varnsdorf, Studánka, Rumburk, Chřibská, Mikulášovice, Lipová, Tolštejn (Jiřetín pod Jedlovou)... plus několik přesahů nad přesné vymezení "Šluknovského výběžku".

Následuje Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf s přehledem činnosti sedmi zájmových klubů, přehledem hospodaření a dalšími stálými rubrikami dokumentujícími naši činnost. Informace k soutěži Fotorok (výsledkovou listinu a propozice dalšího ročníku) tentokrát zveřejňujeme i v němčině, protože si (rádi) zvykáme na sílící účast fotografů ze sousedních saských obcí.

Nakonec pár slov k "přeshraniční spolupráci" uvnitř naší redakce. I přesto, že žijeme na samé hranici s Německem, není jednoduché zajistit kvalitní překlady. Tím spíše, že není v našich možnostech tuto práci honorovat. Když už kolegům v Sasku nabízíme zajímavé badatelské příspěvky českých autorů, chceme tak činit na takové úrovni, aby německý čtenář nebyl "vyrušován" chybami nebo textem sice gramaticky správným, ale stylisticky neobratným (o případném mylném pochopení originálu ani nemluvě). Proto je pro nás nedocenitelná spolupráce s kolegy ze Seifhennersdorfu, kteří ve finále všechny překlady podrobí pečlivé korektuře a někdy dokonce přistoupí k přepracování původního překladu. Jde někdy o záležitost choulostivou, protože původním překladatelům jsme vděčni za samotnou aktivitu činěnou ve prospěch věci a bez nároku na odměnu.

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz.

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf