Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2011

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2010-2011

 

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2011 v nákladu 1000 výtisků. 184 s.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej

Grafická úprava: Jiří Beran. Obálku navrhl: Martin Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

ISBN 978-80-905073-1-9 (v knize neuvedeno)

 


 

Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1911

Josef Wohlfahrt: Když lidé mlčí, hovoří kameny. Varnsdorfský stavitel Anton Möller

Alena Sellnerová: Architektura Rumburku mezi léty 1900 a 1945

Klára Mágrová: Křížové cesty Šluknovska

Iva Jaburková: Křížové cesty Šluknovska z pohledu zahradního a krajinářského architekta

Václav Zeman: Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876

Vít Honys: Znovuvzkříšené varhany evangelického kostela v Rumburku

Radek Andonov: Duben a květen 1945 na frontě mezi Budyšínem a Prahou

Miroslav Plekanec: Staré kutací práce a štola nad Starou Pražskou cestou

Jaroslav Moravec: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu (III)

Elena Tencerová: Z klauzury do vyhnanství

Ester Sadivová: Hostinec „Zelený strom“ v poválečné historii

Jitka Fonová: Vzpomínka na šťastné dětství v Rumburku

Vlastimil Havlík: Malíř Vlastimil Gaber

Jitka Tůmová: Franz Preidl (1810–1889)

Jitka Tůmová: Stěžejní akce Občanského sdružení pod Studencem v roce 2010

Renata Procházková: O vrabci domácím a jeho mapování ve Varnsdorfu a Horním Podluží

Konrád Brotz: Průzkum zón pozitivní energie na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou

Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2010

Bibliografie příspěvků zveřejněných v publikacích Kruhu přátel muzea Varnsdorf

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2010-2011

Slovo starostky spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Ocenění v soutěži Cena Euroregionu Nisa

Z činnosti jednotlivých klubů

Webové stránky KPMV

Publikační činnost

Noví členové

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Fotorok 2011 - výsledky; propozice pro další ročník)
Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

 

Poděkování sponzorům

Inzertní část

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2011

 

Vážení čtenáři,

v pořadí patnáctá ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf (a z nich v pořadí osmá opatřená názvem Mandava) ve své první části opět publikuje vlastivědné texty z regionu Varnsdorfska a Šluknovského výběžku. Druhá část informuje o aktivitách našeho spolku – Kruhu přátel muzea Varnsdorf, který na jaře 2011 dosáhl patnácti let své existence. Redakční kolektiv tímto děkuje autorům otištěných statí, Městu Varnsdorf za příspěvek z grantového programu města a dále firmám, institucím a jednotlivcům, podílejícím se na financování tohoto sborníku.

Redakce

 

Redakční kolektiv:

Martin Havlíček, člen Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Mgr. Filip Mágr, vedoucí klubu přátel historie Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Mgr. Josef Zbihlej, jednatel Kruhu přátel muzea Varnsdorf
 


Komentář:

Po náročné loňské dvoujazyčné variantě jsme si letos trochu "oddychli" u vydání pouze v češtině. Obsahuje dvaadvacet vlastivědných příspěvků a ročenku vydávajícího spolku.

Letos chybí oddíl "Hosté", do kterého jinak vkládáme příspěvky týkající se sousedních regionů, zejména v saském příhraničí. Snad si je němečtí kolegové šetří na příště. Z letošních textů si osobně nejvíc považuji stať o moderní architektuře Rumburku (Alena Sellnerová) a dokončení třídílného seriálu o spolupráci varnsdorfských tiskařů na emisích československých bankovek (Jaroslav Moravec). Ale čtenáři si jistě sestaví žebříček priorit po svém. Krásně čtivé je například vyprávění o osudech lidí spjatých s rumburským hostincem U zeleného stromu, jak jej připravila Ester Sadivová z rumburského muzea. Možná nám někteří budou opět zazlívat "proutkaře" Karla Brotze. Absolvovali jsme s ním i několik exkurzí přímo v terénu, a ačkoli nemůžeme potvrdit věrohodnost jeho výzkumů zón, nehodláme je ani vyvracet či bránit jejich publicitě. Skromný přísun přírodovědně zaměřených článků tentokrát zastupuje text Renaty Procházkové z varnsdorfského muzea: O vrabci domácím a jeho mapování ve Varnsdorfu a Horním Podluží. K němu ovšem nutno doplnit errata: Ilustrační foto představuje nikoli vrabce domácího, Passer domesticus, ale vrabce polního, Passer montanus. Nemáme informace, jaké mezi sebou oba vrabčáci udržují vztahy, pro jistotu jsme ovšem připraveni čelit oficiální stížnosti od jedné či druhé strany pro urážku na cti.

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz.

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf