Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2007

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2006-2007

Mandava07-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2007 v nákladu 1000 výtisků. 199 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis  Mandavské rozmanitosti

 

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1907

Klára Mágrová: 300. výročí vysvěcení loretánské kaple s ambity v Rumburku (1707-2007)

František Sajdl: 250. výročí bitvy u Studence

Miroslav Plekanec: Pražicí pece v Míšeňské dolině

Miroslav Veselý: Kutací pokusy na hnědé uhlí ve Studánce u Rumburka

Jan Štika: Zpřístupnění jiřetínského dolu pro veřejnost - turistická atrakce stará 72 let

Čtyřicet let Hlasu severu

Milan Hrabal: Čtyřicet let Hlasu severu

Pavel Verner: Moje varnsdorfské epizody

Michal Mašek: Nenormální normalizace…

Robert Dausch: O cenzuře a svobodě slova

Igor Heinz: Z hudební minulosti Šluknovska. Poznámky k připravované knize

Josef Rybánský: Vitráže v kostele sv. Kateřiny v Dolním Podluží

Karel Bezchleba: Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží

Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů – hrázděná konstrukce 1. patra

Josef Weber: Vzpomínka na začátky fotbalu ve Varnsdorfu

Hanuš Salz: Vzlety balonu ve Varnsdorfu (Josef Strohschneider)

Josef Kadlec: Příspěvek k faunistickému poznání krasců a tesaříků (Coleoptera: Buprestidae & Cerambycidae) na vrchu Špičák u Varnsdorfu

Jan Pícha: Dravci a sovy na Šluknovsku

Konrád Brotz: Nalezení zóny léčivé energie na vrchu Špičák u Varnsdorfu

Oldřich Doskočil: Archivní dokumenty o malíři Johannu Grussovi starším (1790-1855) v Oblastním muzeu Děčín - pobočka Varnsdorf

Helga Hošková: Sté výročí narození šluknovského sochaře a řezbáře Franze Schütze

Miroslav Grisa: Vladimír Vondráček vojenským lékařem v Rumburku a ve Varnsdorfu v roce 1919

Marcela Svobodová: Vyznamenání prezidenta Spolkové republiky Německo pro varnsdorfského rodáka Waltra Pilze

Marcela Svobodová: Herta Gulichová (1925-2006)

Libuše Horáčková: Brigitte Anna Melzer-Hohenester

Loga Josefa Poláčka

Svatopluk Kubeš: 28 let polygrafického školství v Rumburku

Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2006

 

Hosté

Volker Dudeck: Oltářní plátna, forma pašijové pobožnosti v německy hovořících zemích

G. Krocker: Alpský spolek a Neugersdorfská chata [chyba v autorství - skutečnou autorkou podkladů je paní Kerstin Brunke]

 

Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf

Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2006-2007

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2007

 

Vážení čtenáři,

tento sborník MANDAVA je čtvrtý svého názvu. Předcházely mu tři stejnojmenné publikace (2004-2006) a sedm „Ročenek Kruhu přátel muzea Varnsdorf“ (1997-2003).

Zachováváme uspořádání textů z předchozího vydání, tj. členění na oddíl „Mandavských rozmanitostí“, shrnující vlastivědné příspěvky tematicky vázané ke Šluknovskému výběžku, oddíl „Hosté“ s příspěvky týkajícími se sousedního saského regionu a „Ročenku Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2006-2007“, která seznamuje s činností našeho spolku za poslední rok.

V porovnání s loňským sborníkem je toto vydání obsáhlejší, za což vděčíme nejen větší aktivitě našich spolupracovníků-autorů, ale také štědrosti místních firem, díky jejichž inzerci a finančním darům můžeme nadále pokračovat v publikační činnosti. Děkujeme za podporu nejen jim, ale také městu Varnsdorf, které udělilo na tento účel grantový příspěvek.

Redakce

 


Komentář:

Letos nás místní badatelé zásobili intenzivněji než posledně. Z nášupu vlastivědných zajímavostí z nejsevernějších Čech jsme měli pochopitelně radost, sic to s sebou přineslo jisté technické a finanční komplikace.

Po formální stránce letos nenastala žádná převratná novinka. Snad jen to, že se poprvé v Mandavě setkáváme s barevnými fotografiemi. Vitráže v kostele sv. Kateřiny v Dolním Podluží, nasnímané autorem dotyčného příspěvku, by totiž v černobílém provedení neměly valného smyslu.

Kromě Varnsdorfu a jeho nejbližších sousedů (Studánka, Dolní Podluží, Jiřetín p. J.) nás stati zavedou do Rumburka, Šluknova, Studence u Chřibské. Několik příspěvků se ovšem týká obecně celého regionu, tj. Šluknovského výběžku. Za státní hranice se dostáváme v oddíle Hosté. Považuji si zejména článku o postních plátnech v Žitavě. Autor nám jej dodal už pro loňský sborník, ale pořízení překladu z němčiny bylo tehdy nad naše síly. Dobří lidé mezitím pomohli, a tak si letos o unikátních muzejních exponátech těsně za našimi hranicemi můžeme konečně česky počíst. Zvláštností druhého německého příspěvku (o neugersdorfském alpském spolku a výstavbě jeho chaty v Alpách) je téměř anonymní autorství. Mohli jsme sice čerpat z mohutné složky dokumentů, které při návštěvě našeho muzea pan Krocker zanechal, ale nepodařilo se nám již zjistit jeho křestní jméno. - O rok později doplňuji, jak se to vlastně má s autorstvím ve skutečnosti: Autorkou podkladů je paní Kerstin Brunke. V následujícím sborníku Mandava 2008 uvádíme opravu a omluvu jí i čtenářům.

Tematicky je nová Mandava podobně pestrá jako vždy předtím. Kromě tradičních přispěvatelů a jejich tradiční tematiky se každý rok objeví i nějaká ta "specialitka". Letos bych tak označil výsledky průzkumu léčivých zón na varnsdorfském Špičáku a Hrádku. Jsem docela zvědav na ohlasy čtenářstva - zejména těch lidí, kteří se snad pokusí daných lokalit využít k polepšení svého zdravotního stavu.

Shodou okolností se tentokrát sešlo o poznání víc článků věnovaných zajímavým regionálním osobnostem (šest či sedm textů, počínaje příspěvkem O. Doskočila o malíři J. Grussovi st.).

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf se drží ustáleného klišé: základní informace o spolku, přehled aktivit všech klubů za poslední rok, výsledkové listiny soutěží apod. Tož tak.

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Městské muzeum Varnsdorf