Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Marie Šulcová:

Dvě studie

Jičínská katastrofa 1866. K. H. Mácha.

 

Ant.Marek-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v prosinci 2002 v nákladu 500 výtisků. 53 stran.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-8393-3

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Komentář:

Na rok 2002 měl Kruh přátel muzea Varnsdorf naplánováno vydání tří titulů: pravidelnou ročenku, drobnou práci M. Šulcové o buditeli Antonínu Markovi a Hudbu na Šluknovsku od Igora Heinze. V důsledku několika nepříznivých okolností její autor od spolupráce s vydavatelem upustil, a tak se urychleně hledal náhradní ediční záměr. Volba padla na další dvě - již dříve přislíbené - stati Marie Šulcové. Vše podstatné sděluje předmluva ke knížce (viz níže).

Autorka později zaslala jako doplněk k první studii další příběh - epizodu o nalezení hrobu saského vojáka. Vyšel v Ročence KPMV 2002-2003 pod názvem Doslov ke studii „Jičínská katastrofa 1866“.

Podotýkám, že na rozdíl od ostatních publikací spolku na této knížce nemám žádnou zásluhu (nanejvýš jsem vykorespondoval číslo ISBN). K tisku ji připravil Milan Šebek. / Jako „člověk přes publikace“ u KPMV jsem ostatně k vydávání prací s naším regionem jen málo souvisejících - sic jinak záslužných - zachovával rezervovaný postoj.


 

    Úvodní slovo vydavatele

    Tyto dvě drobné práce věnované Kruhu přátel muzea Varnsdorf spisovatelkou Marií Šulcovou jako projev obdivu k naší čilé vydavatelské činnosti měly spatřit „světlo světa“ až v roce příštím. Jejich letošní vydání je výslednicí několika nepříjemných náhod, pro něž nedošlo a již nikdy asi nedojde k vydání připravované knihy pana Igora Heinze o hudební historii Šluknovského výběžku. Abychom umírnili zklamání našich členů i sponzora, rozhodli jsme se vydat ještě v letošním roce, i když opožděně, náhradou tuto knížku. Naši členové i laskaví čtenáři jistě pochopí náš počin a přijmou změnu se stejným pochopením, s jakým by přijali i záměr původní.

    Prvá práce mohla vzniknout jen díky dědům autorčiným, kteří bitvu u Hradce Králové v roce 1866 pamatovali a hlavně dobře znali onu epizodu této hrůzné řeže, která se odehrávala v nejbližším okolí Jičína, k níž vůbec nemuselo dojít a vlastně vůbec dojít nemělo, nebýt dvornosti hraběte Sternberka a krásných dam v milíčevském zámku. Ale to bych již prozradil mnoho. Raději se začtete do autorčiny práce, zpracované ze dvou pramenů a vyprávění oněch zmíněných dědečků.

    Jen bych si ještě dovolil upozornit, že úmyslem spisovatelčiným nebylo podat vojenský raport o válce u Hradce Králové se všemi historicko-vojenskými detaily, ale podívat se na malý úsek tohoto hromadného „mordu“ očima redaktora tehdejšího časopisu „Krakonoše“ a výpisu z kroniky českého žurnalisty a spisovatele Karla Sabiny.

    Druhé životopisné vyprávění nás provede krátkým, zato však pohnutým životem básníka Karla Hynka Máchy; jeho druhý pohřeb 6. května roku 1939 v Praze se stal demonstrací národní hrdosti. Z jeho Máje se stala jedna z nejslavnějších knih českého písemnictví, neboť se dočkala do roku 1999 již svého 200. vydání.

    Nechme však vyprávět osobu mnohem povolanější, spisovatelku Marii Šulcovou.

    Její vyprávění jsme si dovolili obohatit přetiskem snímku Máchova dopisu ze dne 8. dubna 1836 příteli Veselskému, v němž mu oznamuje vydání „Máje“, a prvé stránky jeho Spisů, jak vyšly pod názvem: Věrný snímek původního rukopisu básně „MÁJ“ od Karla Hynka Máchy z roku 1836. - Vydán r. 1916 nakladat. F. Šimáčka v Praze.

 

Varnsdorf - ADVENT 2002

Za vydavatele - KPMV

Milan Šebek

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf