Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Jaroslav Sedláček:

Aeroklub Varnsdorf 1945-1958

Aeroklub-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2001 v nákladu 500 výtisků. 62 stran.

Fotografie z archivu Jaroslava Sedláčka a Zdeňka Novotného. Obálku navrhl Martin Rein. K tisku připravil Martin Havlíček.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-7139-0

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah:

Úvod

Aeroklub Varnsdorf 1945-1958

Psáno na křídlech TRENÉRA

Ediční poznámka

 


Komentář:

Kapitola z historie varnsdorfského sportu nemohla mít povolanějšího autora: J. Sedláček aeroklub spoluzakládal, byl jeho náčelníkem a instruktorem létání. Shromažďoval a opečovával dokumenty, fotografie, sepsal vzpomínky; některé zážitky zpracoval beletristicky. Vzniklo nejen poučné, ale i čtivé kronikářské dílko. K němu je v knížce připojena reportáž z navigačního letu z Liberce do Trenčína.

Můj podíl na knížce: přepis textu na počítači, ediční poznámka, tiskové korektury.

Více o knížce a jejím autorovi v ediční poznámce:


Ediční poznámka:

Kruh přátel muzea Varnsdorf uvítal nabídku vydat tiskem kroniku varnsdorfského aeroklubu, který zde působil v letech bezprostředně po 2. světové válce.

Od jeho nedobrovolného zániku uběhlo již přes čtyři desítky let - dost dlouho na to, aby stálo za to připomenout činy nadšenců, kteří jméno našeho města zapsali do dějin českého letectví. Mnozí z mladší, ba i střední generace místních obyvatel jistě netuší, že se zde na vysoké úrovni provozoval tento vzrušující a romantický, ale zároveň tvrdý a náročný sport.

Kroniku Aeroklubu Varnsdorf sestavil jeden z nejpovolanějších: Jaroslav Sedláček, jeho zakládající člen, který jako učitel létání působil v letech 1945-1964. Narodil se 30. března 1921 v Bakově nad Jizerou. Absolvoval Leteckou průmyslovou školu Mladá Boleslav. Na sever Čech přišel z Prahy - pracoval tam jako konstruktér v Avii Letňany. Již v srpnu 1945 přesídlil do Varnsdorfu - zde byl zaměstnán jako konstruktér nejprve u Národní správy Jan Klinger a od r. 1946 se téže profesi věnoval v n.p. TOS Varnsdorf. V r. 1972 byl uvolněn do funkce I. náměstka předsedy MěstNV Varnsdorf, kde setrval do odchodu do důchodu v r. 1981.

Výčet jeho letecké kvalifikace v úplnosti je úctyhodný: pilot bezmotorových letadel, sportovní pilot motorových letadel s oprávněním pilota vlekaře, instruktor bezmotorového létání II. třídy, vojenský pilot v záloze (pilot protichemického letectva, v hodnosti poručík), náčelník Aeroklubu Varnsdorf. Dodnes je členem organizace profesionálních letců - Svazu letců České republiky.

Jeho dalším velkým koníčkem je meteorologie. S jeho jménem je od počátku - od r. 1967 - spojena existence meteorologické stanice ve Varnsdorfu a Český hydrometeorologický ústav si jej cení jako obětavého a kvalitního dobrovolného pozorovatele.

 

Jaroslav Sedláček pojal kroniku Aeroklubu Varnsdorf nejen jako souhrn faktů o organizaci leteckého výcviku, ale prokládá ji i subjektivními zážitky - dělí se s námi o opájející požitky z krásy i nebezpečí pobytu ve vzduchu.

Řadu takových nádherných prožitků má autor i ze svých dalších leteckých let, kdy po zrušení varnsdorfského aeroklubu působil na letišti v Liberci. Text "Psáno na křídlech Trenéra" popisuje navigační let Liberec - Trenčín provedený 27.8.1959. Tato reportáž nám dá ještě hlouběji nahlédnout do leteckého "řemesla". Byla již jednou otištěna, údajně ve Vřetenu - podnikovém časopise n.p. TOS Varnsdorf v 60. letech, a to na pokračování. J. Sedláček vzpomíná, že tehdy vzbudila velký ohlas. Nám se bohužel nepodařilo tuto tištěnou verzi objevit (s výjimkou nedatovaného výstřižku 1. pokračování v archivu autora), ač se pátralo v archivu TOSu Varnsdorf, a.s. a ve Státním okresním archivu Děčín. Protože je dnes pro "normálního smrtelníka" nedostupná, proto jsme ji v této publikaci nemohli opominout.

 

Obrazové přílohy byly převzaty z rukopisu v původní podobě. Čtenář se tak aspoň z části setká s kouzlem originálu kroniky. Jde ostatně pouze o skromný výběr z mnohem bohatšího materiálu. Pouze strana 43 byla sestavena až pro toto vydání jedním z dalších pamětníků aeroklubu Zdeňkem Novotným. 

 

Tato knížka má být nejen připomenutím slavné doby varnsdorfského létání či příspěvkem k poznání zajímavé kapitoly v historii varnsdorfského sportu, ale také poděkováním těm, kteří myšlenku o povznesení se do oblak u nás proměňovali ve skutečnost.

M.H.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf.