Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1997-98

vydávaná u příležitosti valné hromady 1.10.1998

Ročenka98-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 1998 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 52 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Dája Spalková.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Stanovy spolku

Organizační řád Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Výbor spolku

Při KPMV působí tyto kluby

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů KPMV

Přehled akcí KPMV

Seznam členů KPMV

Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV

Psalo se o KPMV

Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž, Fotorok - výsledkové listiny, propozice)

Vlastimil Pažourek: Počátky hradu Tolštejn

Milan Hrabal: Rilke a Tolštejn [s překladem Rilkeho básně Tolštejn]

Sláva Jílek: Miloval život a nebylo žádné proč [o Petru Kienovi]

Milan Hrabal: Předvečer vzpomínky (Petr Kien se loučí s Varnsdorfem) [báseň]

Ludomír Kocourek: Antonín Alois Weber, 16. biskup litoměřický, rodák z Wolfsbergu

Oldřich Liška: O městě Žitavě

Tomáš Liška: Domovina, spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží

 

Vložena errata se správným zněním tiráže (v tiráži totiž byla opominuta autorka obálky).

 


Komentář:

Druhá spolková ročenka již vznikala se záměrem dodat čtenářům kromě „zprávy o činnosti“ zároveň sborníček vlastivědných statí. Čím jiným začít, než hradem Tolštejn, kdysi sídlem zdejšího panství, turistickou dominantou okolí!

Malíř Sláva Jílek dodal zevrubnou životopisnou stať o varnsdorfském rodákovi Petru Kienovi (1919-1944), umělci s tragickým osudem. Stojí za poznámku, že stať byla o sedm let později jedním z odrazových můstků pro rozsáhlý projekt studentů Biskupského gymnázia Varnsdorf, kdy mj. vznikla putovní výstava Kienova díla, konaly se pietní akce za účasti politiků, byla instalována pamětní deska na Kienově rodném domě apod. Sláva Jílek se toho nedožil, ve sborníku Mandava 2004 jsme již tiskli pietní vzpomínku na něj…

Biskup A. A. Weber (1877-1948) byl dalším významným krajanem: pocházel z Vlčí Hory na Šluknovsku. Autor příspěvku zdůrazňuje biskupovo marné usilování o smíření Čechů a Němců v závěru jeho životní dráhy.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf