Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2001-2002

vydávaná u příležitosti valné hromady 1.10.2002

Ročenka02-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2002 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 97 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová s použitím kresby Aleny Binkové.

Tisk: Rein, Rumburk.

 


Obsah:

 

Slovo starosty spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Přehled akcí a výstav

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 

Příspěvky našich členů a spolupracovníků 

Jiří Hás - Jaroslav Melichar: Rytíři z Varnsdorfu

Josef Ježek - Filip Mágr: Postavení Varnsdorfu v územní organizaci veřejné správy v Čechách od poloviny 19. století

Jaroslav Sedláček: Podrobná zpráva o katastrofě dopravního letadla jugoslávské letecké společnosti JAT 26.1.1972

Lukáš Blažej: Hmyz varnsdorfského okolí - brouci lesů, luk a pastvin

Karel Hieke: Využití ploch kolem kinokavárny a Základní umělecké školy pro varnsdorfskou městskou zeleň

Pius Ulbrich: Z historie betlémů na Šluknovsku

Josef Poláček: Malíř Jaroslav Bíža

Josef Poláček: Pětiletí Galerie "Úsměv" ve Varnsdorfu

Josef Poláček: Když se ve Varnsdorfu "baletilo"

Milan Hrabal: Varnsdorfská solidarita s Lužicí

Martin Louka: Varnsdorfské divadlo a region Šluknovska

Uwe Kahl: Knihovna Christiana Weiseho v Žitavě

Bohuslav Flekna: Sezóna 2001 na štole Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou

Marie Šulcová: O českých exulantech v Sasku

Josef Vajs: Český zahrádkářský svaz - akce k 95. výročí založení zahrádek ve Varnsdorfu

Josef Vajs: Český rybářský svaz (Jubilant MUDr. Otta Krejčí, Ze života organizace)

Oldřich Liška: Deset let úspěšné práce sdružení "Život" Dolní Podluží

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

 


Komentář:

V pořadí šestá Ročenka KPMV má na obálce typickou lidovou stavbu regionu - podstávkový dům. Tehdy se právě rozbíhala velkoryse pojatá akce soupisu a dokumentace těchto staveb (pod patronací Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska) a při Kruhu přátel muzea byl založen klub historických staveb. O fenoménu podstávek se ale více dočtou čtenáři sborníku Mandava 2005, kde už jsou prezentovány výsledky pasportizace. / Nejrozsáhlejším - jakýmsi "pilotním" - příspěvkem sborníku je stať o rytířích  z Varnsdorfu, jejichž erb inspiroval koncem 19. století tvůrce varnsdorfského městského znaku. / Poprvé byla navázána spolupráce s entomologem Lukášem Blažejem, který pak i v dalších letech zásoboval naše sborníky poznatky ze svých výzkumů na Varnsdorfsku. / Sedláčkova faktografie o katastrofě jugoslávského letadla nad Srbskou Kamenicí (tedy těsně za hranicemi "zájmového území" sborníku) vyšla vstříc oživenému zájmu o tuto událost v roce jejího 30. výročí.


Publikace je rozebrána. K nahlédnutí je např. ve varnsdorfském muzeu.


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf