Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2009

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2008-2009

 

 

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2009 v nákladu 1000 výtisků.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran, návrh obálky Martin Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis  Mandavské rozmanitosti

 

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1909

Jaroslav Melichar: Zapomenuté pověsti Šluknovského výběžku

Egbert Wünsche: Osud pohostinských zařízení na varnsdorfském vrchu Špičák

Miroslav Grisa: Hrdinové, o nichž nevíme takřka nic

Klára Mágrová: Příspěvek k dějinám zaniklých obcí a osad ve Šluknovském výběžku po roce 1945 - Světlík

 

Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor (Míšeňská dolina II)

Miroslav Veselý: Počátky dolování niklové rudy v saském Sohlandu a v Rožanech u Šluknova

František Sajdl: Rekviem za sklárnu v Chřibské

Jaroslav Moravec: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu (I)

 

Petr Janák: Pozdně barokní oltářní obraz „Smrt sv. Josefa“ z kostela sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu

Přemysl Brzák: Podzemí kapucínského kláštera v Rumburku

Jakub Juda - Přemysl Brzák: Krypta kostela ve Starých Křečanech

Petr Mandažiev: Hlavní a boční oltáře kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech

Petr Mandažiev: Stavba kostela a domu duchovního ve Fukově

Klára Mágrová: Generální rekonstrukce varhan ve Filipově

Milan Šebek: O drobných sakrálních památkách Varnsdorfu

Milan Šebek: Naučná stezka v Dolní Poustevně

Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů – štíty podstávkových domů

 

Václav Hieke: O Karlově Údolí vyjde publikace

Jitka Tůmová: Občanské sdružení Studený a Lipnice

Robert Hrabčík: Akademie J. A. Komenského Děčín

Martin Louka: S nabídkou za divákem

Milan Šebek: Nejstarší občanka Studánky

Marie a Jiří Huškovi: Stručný přehled počasí v roce 2008

 

Hosté

Dieter a Jarmila Winklerovi: První písemná zmínka o obcích ležících na toku Mandavy - registr papežských desátků z roku 1352

Heinrich Erbe: Malebná obec v Horní Lužici. Pohled na nynější obec Großschönau

Christina Boguszowa: Rozsáhlý výzkumný a výstavní projekt „V říši nádherné divoké přírody. Kreslíř krajin Heinrich Theodor Wehle“

 

Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf

Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2007-2008

Slovo starostky spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Webové stránky KPMV

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Nekrology: Zdeněk Novotný, Josef Fiala, Jaroslav Kavan

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (dětská výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 

Pozor, muzeum se stěhuje - a s ním i sídlo KPMV!

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2009

 

Vážení čtenáři,

toto je v pořadí třináctá ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf, od svého druhého vydání v roce 1998 pojatá současně jako sborník vlastivědných příspěvků. Regionálně se vymezuje na oblast Varnsdorfska a Šluknovského výběžku. Teprve od roku 2004 nese název Mandava.
Opět se tu setkáte s třemi bloky textů: „Mandavské rozmanitosti“ z našeho regionu, „Hosté“ s texty týkajícími se s námi sousedícího saského (respektive lužického) území a nakonec vlastní ročenkou,
která představuje činnost našeho spolku v uplynulé sezoně.

Při řazení příspěvků v nejobsáhlejším oddíle „Mandavských rozmanitosti“ jsme se drželi tohoto tematického rozvrhu: obecná historie regionu - texty týkající se technických a průmyslových činností - oblast kulturních (většinou architektonických) památek - činnost organizací a spolků - „ostatní“.
Děkujeme autorům, kteří přispěli do této publikace zajímavými - a dle názoru redakce často velmi kvalitními - příspěvky, rozšiřujícími povědomí veřejnosti o vlastivědě nejsevernějších Čech i oblasti bezprostředně za státními hranicemi. Publikování textů od našich německých spolupracovníků by se neobešlo bez laskavé výpomoci překladatelů. Zároveň jsme vděčni firmám a institucím, které se podílejí na financování našich publikačních aktivit a umožňují existenci tohoto sborníku.

Redakce

 


Komentář:

Letos jsme získali ke spolupráci na sborníku několik nových autorů. K mé radosti jde o odborníky, kteří se svým tématům věnují profesionálně a nebo s jejich profesí úzce souvisí. Mám na mysli mj. Jaroslava Moravce (poskytl nám první část třídílné stati o tisku čsl. platidel ve Varnsdorfu) nebo Petra Mandažieva, od  něhož jsme získali dva příspěvky týkající se církevních staveb v severní části výběžku

Za obzvláště cenný úlovek pro letošní Mandavu považuji souhrnnou práci Přemka Brzáka o výsledcích průzkumu podzemních prostor rumburské lorety, a to včetně dokumentační přílohy - zakreslení celého jejich rozsahu. Neméně mě těší velice kvalitně zpracovaná stať o zaniklé obci Světlík (Klára Mágrová) - volně navazuje na dva u nás publikované texty o zaniklých obcích Skřivánčí Pole (tatáž autorka, ale pod dívčím jménem Mrštíková) a Fukov (G. Koutová) - obě vyšly v Ročence KPMV v r. 2003. S poněkud hořkými pocity jsme od Františka Sajdla přejímali článek o sklárně ve Chřibské - historie nejstarší činné sklárny ve střední Evropě se totiž nyní neslavně uzavřela. Ač kunsthistorik Petr Janák působí již několik let mimo Varnsdorf, nadále s ním udržujeme kontakt; po loňském příspěvku o varnsdorfské klasicistní architektuře nám letos poskytl rozbor pozdně barokního oltářního obrazu „Smrt sv. Josefa“ z varnsdorfského děkanského kostela. Tím ovšem výčet hodnotných příspěvků  nekončí - račte nahlédnout do obsahu...

Obrazové dokumentaci některých příspěvků by prospěl barevný tisk. Což je ovšem nákladná záležitost, kterou si můžeme dovolit jen svátečně. Této výsady se letos dostalo stati P. Mandažieva o výstavbě fukovského kostela. Reprodukce nerealizovaných plánů - získaných mj. z vídeňského státního archivu - poskytnou díky barvě velmi realistickou představu o podobě architektonických výkresů archivovaných z dob před více než dvěma sty lety.

Oblast Šluknovského výběžku pokrývá letošní vydání ještě o něco lépe než ta předchozí. Hranice Varnsdorfu překračují články týkající se Horního Podluží (resp. osady Světlík; K. Mágrová), Jiřetína pod Jedlovou (M. Plekanec), Chřibské (F. Sajdl), Rumburka (P. Brzák), Starých Křečan (P. Mandažiev), Šluknova (V. Hieke), Rožan u Šluknova a sousedícího německého Sohlandu (M. Veselý), Fukova (P. Mandažiev), Filipova (K. Mágrová), Dolní Poustevny (M. Šebek), Studeného a Lipnice (J. Tůmová - sic zde už překračujeme hranice tradičně chápaného regionu Šl. výběžku směrem na Českokamenicko). Za státní hranice se vydáváme v oddíle Hosté - a sice do Großschönau, Seifhennersdorfu a do Lužice (tam již tradičně za výtvarným uměním, vedeni naší "stálou budyšínskou korespondentkou" Ch. Boguszowou).

Za zmínku ale stojí, že zpoza hranic došel i příspěvek týkající se přímo Varnsdorfu - totiž historie všech tří postupně vyhořelých restaurací na Špičáku.

Obraz činnosti našeho spolku opět zevrubně podává Ročenka... K jejím obvyklým rubrikám tentokrát přibyla důležitá informace o přestěhování muzea (včetně sídla KPMV) do náhradních prostor.

Dle zákona schválnosti se právě během tisku zjistilo několik málo nedopatření, které jsou napraveny vloženým lístečkem - errata. Jejich text je tento: "Autorem fotografií na stranách 90 a 94 (u stati Petra Janáka Pozdně barokní oltářní obraz...) není Josef Zbihlej, ale Josef Rybánský. V době tisku publikace Mandava 2009 došlo ke změně telefonního kontaktu na varnsdorfské muzeum a Kruh přátel muzea Varnsdorf. Po přestěhování do ul. Legií 2574 nebylo zachováno původní tel. č. 412 372 193 (jak je avizováno na s. 217), ale bylo zřízeno nové tel. číslo 412 334 107."

A ještě něco: Poprvé jsme letos spolupracovali s novým grafikem. Výslednou podobu Mandavy měl tentokrát v rukou Jiří Beran. Domluvili jsme se ovšem na převzetí původní grafické osnovy Martina Reina. Pravidelný odběratel našich Mandav by tedy vlastně neměl (téměř) nic poznat.

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf