Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Almanach ke 130. výročí

povýšení Varnsdorfu na město

Almanach130-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v srpnu 1998 v nákladu 1000 výtisků. 120 stran, barev. obraz. příloha.

Příspěvky vybrali a obrazovou část sestavili členové výboru KPMV Vlastimil Částka, Martin Havlíček, Václav Pertl, Milan Šebek, Josef Zbihlej.

Uspořádal a úvodní texty k tematickým oddílům napsal Martin Havlíček.

Grafický návrh obálky Dagmar Spalková, s použitím fotografií aversu a reversu medaile vydané ke 130. výročí povýšení Varnsdorfu na město.

Tisk: Rein, Rumburk.

ISBN 80-238-2527-5

Almanach vyšel díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah:

 

I

Úvodní slovo Milana Hrabala

Palmeho kronika o povýšení Varnsdorfu na město

Starostové Varnsdorfu od roku 1852 do současnosti

První a současný starosta města

II

Jan B. Lášek: K dějinám starokatolictví ve Varnsdorfu

Alexej Baláž: Kostel sv. Karla Boromejského

Milan Šebek: Evangelický kostel ve Varnsdorfu

III

Anna Korbová: Stručně o nejstarší škole ve Varnsdorfu

Milan Šebek: Moriz Schnitzer

Jiří Tůma: Němečtí politici ve Varnsdorfu o sudetoněmecké politice a česko-německých vztazích

Jan Němec: Policie a dopravní nehody ve Varnsdorfu 1929-1932

Josef Woisetschläger: Pruská invaze v severních Čechách roku 1866

Milan Hrabal: Přítomnost a budoucnost na trase Varnsdorf - Budyšín [Spolupráce s Lužickými Srby]

IV

Vladimír Holeček: Poštolka obecná, Falco tinnunculus [Hnízdění ve Varnsdorfu]

Otakar Fabiánek: Netopýři, jejich výskyt ve Šluknovském výběžku a způsoby ochrany

Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parčíku před Městským divadlem ve Varnsdorfu

V

Heiner Haschke: Karáskovo muzeum v Seifhennersdorfu

Wolfgang Henning: Dějiny muzea v Großschönau

VI

Miroslav Veselý: Novodobé pokusy kutání uhlí ve Varnsdorfu

Zdeněk Novotný: Vývoj a historie výroby vlasových tkanin ve Varnsdorfu, dílo mnoha generací

Vlastimil Lakota: 95 let strojírenské výroby ve Varnsdorfu

VII

Městský úřad Varnsdorf [přehled činnosti]

Milan Hrabal: Most na ulici Legií (jaro 1998) [báseň]

Resumé [německy]

 


Komentář:

K oslavám prvního kulatého městského výročí ve svobodných poměrech přispěl Kruh přátel muzea Varnsdorf nejen tímto edičním počinem, ale také - za spoluúčasti města - vydáním pamětní medaile. Ta přišla vhod i jako motiv pro obálku knihy.

Obsahová náplň sborníku působí snad trochu nevyváženě. Ale stati jsou každopádně dost zajímavé na to, aby si zařazení do jubilejního almanachu zasloužily. Řečeno slovy M. Hrabala z předmluvy: Na plnohodnotný obraz toho kterého období si tato skromná publikace ambice nedělá. Tematický záběr je příliš široký, časové výseče naopak úzké. Každý text však určitě obsahuje to nejpodstatnější - zcela novou nebo zcela nově zpracovanou informaci.

Abych trochu učesal onu tematickou roztříštěnost, roztřídil jsem příspěvky do sedmi menších oddílů a ke každému připsal úvodníček, pokoušeje se o jakousi střídmou poetičnost. Snad to nedopadlo příliš staromilsky a pateticky.

Více rozpaků ve mě zpětně vzbuzuje šest stran barevné přílohy: fotky kostelních interiérů (ilustrace k oddílu II) a reprodukce dobových pohlednic jsou zde na místě, snad i ukázky tvorby místních výtvarníků, reprodukce ukázek ze sběratelských alb a polic členů spolku ovšem působí, jako by se do sborníku připletly omylem.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf.